Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 4 (2023)

Instytucje polityczne

Stan i perspektywy służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej w 2015 roku

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.4.06
Przesłane: 13 czerwca 2024
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

The article will analyse the consequences of the introduction of the 2015 statutory changes involving, among others, the abolition of competitions for senior positions in the civil service and the extinction of employment relations. The effect of these changes is excessive staff turnover, the possibility of discretionary filling of senior positions (due to lowering of competence requirements), a decrease in the number of candidates for vacant positions, a decrease in the number of appointments. The most painful effect is the noticeable regression of the civil service, resulting in an inability to retain the best qualified staff in the civil service. The lowering of standards associated with traditional features of civil service systems, such as impartiality, neutrality and professionalism, requires immediate reinforcement. A key question remains about the efficiency of the state in the context of the degradation of the civil service (especially in a pandemic situation).

Bibliografia

  1. Antoszewski A., System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2014, t. 8, s. 13–28.
  2. Bossaert D., Demmke Ch., Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, tłum. A. Pawłowska, Instytut Europejski, Łódź 2003.
  3. Gadowska K., Law in Action: The Problem of Political Patronage in the Process of Appointing High-ranking Posts in Civil Service in Poland, [w:] J. Nemec, B.G. Peters (red.), State and Administration in a Changing World, NISPAcee, Bratislava 2010.
  4. Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej na tle europejskim, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
  5. Izdebski H., Opinia prawa w przedmiocie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 34), Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016.
  6. Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Scholar, Warszawa 2001.
  7. Springer B., Vicious Cycle. A 20 Years’ Perspective on the Changes in the Civil Service Model, [w:] J. Itrich-Drabarek, S. Mazur, J. Wiśniewska--Grzelak (red.), The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience, Wyd. Peter Lang, Berlin 2018.

Downloads

Download data is not yet available.