Świat choć trochę lepszy dziś niż wczoraj

Recenzja książki Joanny Erbel Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022)


Abstrakt

Tekst stanowi recenzję książki Joanny Erbel pt. Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze. W recenzji omówiona zostaje kluczowa dla książki koncepcja protopii, która oznacza proces stopniowego ulepszania rzeczywistości. Przywoływane przez Erbel przykłady skutecznych rozwiązań przeanalizowane są w kontekście kategorii lokalności i ucieleśnienia. Przedstawiona zostaje krytyka koncepcji innowacji opartej na rozwiązaniach instytucjonalnych, zaawansowanych technologicznie i wymagających dużych nakładów finansowych.


Słowa kluczowe

protopia; innowacja; lokalność; projektowanie; przyszłość

Bibliografia

1. I. Dunlop., D. Spratt: Existential climate-related security risk: A scenario approach, Breakthrough - National Centre for Climate Restoration, Melbourne 2019;
2. J. Erbel: Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej, Wysoki Zamek, Kraków 2020;
3. J. Erbel: Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze, Wysoki Zamek, Kraków 2022;
4. M. Gregorczyk: Przyroda głową muru nie przebije. Naukowcy, organizacje i mieszkańcy wspólnie przeciwko budowie muru na granicy polsko-białoruskiej, portal Greenpeace Polska (https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/31456/przyroda-glowa-muru-nie-przebije-naukowcy-organizacje-i-mieszkancy-wspolnie-przeciwko-budowie-muru-na-granicy-polsko-bialoruskiej/);
5. M. Happach, K. Sadowy: Centra lokalne. Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawa 2015 (https://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/CENTRA-LOKALNE-OW-SARP-2015-wersja-elektroniczna.pdf);
6. D. Haraway: Nie uciekajmy przed kłopotami. Antropocen-kapitałocen-chthulucen, w: J. W. Moore (red.): Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, przekład K. Hoffman, P. Szaj, W. Szwebs, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2021;
7. K. Kelly: Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, przekład P. Cypryański, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017;
8. A. Krasnowolski: Budżety obywatelskie (partycypacyjne). Historia instytucji i jej funkcjonowanie w polskich samorządach Opracowania tematyczne OT–682, Kancelaria Senatu, Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji, Warszawa 2020, (https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/187/plik/ot-682.pdf);
9. J. Mencwel: Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020;
10. K. Raworth: Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, przekład A. Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021;
11. E. M. Rogers: Diffusion of Innovations, Free Press, Nowy Jork 2003;
12. R. Solnit: Nadzieja w mroku, przekład A. Dzierzgowska, S. Królak, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2019;
13. E. Stokłuska: Opis przykładu partycypacji. Budżet obywatelski w Sopocie, Fundacja Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia, Warszawa 2015, (https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/09/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.pdf);
14. Straż Graniczna podpisała umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.gov.pl/web/mswia/straz-graniczna-podpisala-umowy-dotyczace-budowy-zapory-na-granicy-polsko-bialoruskiej);
15. R. H. Thaler, C. R. Sunsteein: Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, przekład J. Grzegorczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2017.

Strony internetowe

1. Aborcja bez granic (https://abortion.eu/pl/);
2. Aborcyjny Dream Team (https://aborcyjnydreamteam.pl/);
3. Bristol Pound (https://bristolpound.org/);
4. Biuro Innowacji w Budimexie (https://budimex-innowacje.pl/biuro-innowacji/);
5. Budimex. Ochrona środowiska (https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/srodowisko);
6. Budimex. Odpowiedzialny biznes (CSR) (https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/csr);
7. CoopTech Hub (www.hub.coop/);
8. Fundusz dla Odmiany (https://dlaodmiany.org.pl/);
9. Fundusz Feministyczny (https://femfund.pl/);
10. Joanna Rajkowska, Dotleniacz, (http://archive.rajkowska.com/pl/projektyp/63);
11. Kooperatywa spożywcza „Dobrze” (https://dobrze.waw.pl/category/dostawcy/);
12. Otwarty Jazdów, (https://jazdow.pl/);
13. PULA (http://greencoin.pl/).
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-29


Rup, M. (2022). Świat choć trochę lepszy dziś niż wczoraj. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 30, 175-191. https://doi.org/10.35757/CIV.2022.30.08

Maja Rup  mm.rup@uw.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1859-5116

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Studiowała bioetykę i filozofię, absolwentka podyplomowych gender studies w IBL PAN. Zajmuje się etyką, bada środowiskowe problemy antropocenu w oparciu o krytyczny posthumanizm i feministyczny nowy materializm.