Jak możliwa (do pomyślenia) jest dobrowolna niewola? O nowożytnych formach rządzenia, ideologii i spektaklu władzy


Abstrakt

The article is devoted to the famous The Discourse of Voluntary Servitude by Étienne de La Boétie. The author considers the theoretical premises underlying the concept of “voluntary servitude”, juxtaposing them with two modern concepts of will developed by Descartes and Pascal. An important feature of La Boétie’s project is the political and therefore intersubjective – as opposed to the individualistic perspective of Descartes and Pascal – starting point. It is therefore situated against the background of, on the one hand, the historical evolution of early modern states (from feudal monarchies, through so-called Renaissance monarchies up to European absolutisms) and, on the other hand – of the political philosophy of Machiavelli and Hobbes.


Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, Wrocław 1999.

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Arche, Gdańsk 1998.

Boétie É. de La, Rozprawa o dobrowolnej niewoli, przeł. K. Matuszewski, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2008.

Descartes R., Namiętności duszy, przeł. L. Chmaj, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Hinrichs E., Fürsten und Mächte. Zum Problem des europäischen Absolutismus, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000.

Simondon G., Die Existenzweise technischen Objekten, przeł. M. Cuntz, Diaphanes, Zürich 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-29


Falkowski, M. (2020). Jak możliwa (do pomyślenia) jest dobrowolna niewola? O nowożytnych formach rządzenia, ideologii i spektaklu władzy. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 26, 101-110. https://doi.org/10.35757/CIV.2020.26.04

Mateusz Falkowski  mathius2@wp.pl
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2584-6008

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium i doktorat obronił w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz poznańskiej School of Form; prezes Zarządu Fundacji na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Autor książek: Kryteria sprzedajnej manifestacji (wspólnie z Markiem Sobczykiem, 2013), O maszynach, t. 1: Wiek XVII a filozofia techniki (2014),
Twórca i perspektywy (2014), Manifesty kina grawitacyjnego (wspólnie z Markiem Sobczykiem, 2017). Współtwórca kina grawitacyjnego; w latach 2005–2014 działał w ramach warszawskiej inicjatywy kulturotwórczej „Orgia Myśli”.