Czasopismo naukowe Civitas. Studia z filozofii polityki wydawane jest przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako rocznik od roku 1997, jako półrocznik od roku 2017. Misją pisma jest dostarczenie ożywionego forum dla dyskutowania tradycyjnych oraz nowych idei politycznych z punktu widzenia różnorodnych podejść badawczych nie tylko w obrębie filozofii politycznej ale i innych dziedzin humanistyki.

ISSN: 1428-2631 (Print) DOI: 10.35757


 
 

Zapraszamy do współpracy

2020-03-23

Redakcja Civitas. Studia z filozofii polityki zaprasza do współpracy.
Artykuły i recenzje prosimy przesyłać przez stronę czasopisma (http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c), 

a w uzasadnionych przypadkach drogą mailową (sekretarz redakcji: szymonbrodka@gmail.com),
bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu Studiów Politycznych PAN.  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
20 (2019)