O czasopiśmie

KiS to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957–1959 i 1967-1989), Stefana Żółkiewskiego (1960-1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983–2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001–2016).
Obecny zespół stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne teksty z zakresu socjologii, antropologii, myśli społecznej, nauk o kulturze.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

KiS zamieszcza teksty naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk socjologicznych, nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz o polityce i administracji. Oczekujemy zarówno prac poświęconych refleksji teoretycznej, jak i zorientowanych empirycznie. Publikujemy również dyskusje naukowe oraz omówienia książek. Celem naszym jest włączenie polskich najnowszych dokonań naukowych z tego zakresu w światowy obieg literatury naukowej. Ponadto staramy się utrwalać wiedzę o historii nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, publikując oryginalne opracowania i zachowane źródła.