Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

2022-10-21

W uzasadnieniu Kapituły, która przyznała nagrodę czytamy: “Wartością podstawową nagrodzonej monografii jest rzetelny opis rzeczywistości społecznej opiekunów tej kategorii osób zależnych. Na kartach książki czytelnik znajduje kompletny – dotyczący regulacji prawnych, dostępnych rozwiązań systemowych, relacji z chorymi, z innymi członkami rodziny i z instytucjami pomocowymi – obraz rzeczywistości społecznej osób pełniących rolę opiekuna rodzinnego osoby z chorobą Alzheimera (…) Autorka dokumentuje ich subiektywne definicje sytuacji, dokonywane wybory i podejmowane działania, które waloryzują, dynamizują i określają ich wszystkie sfery życia. Do interesujących wyników podjętych analiz należy teza, wedle której z ‘karierą’ opiekuna osoby chorej na Alzheimera trudno jest się rozstać także i wtedy, gdy dalsza jej realizacja przestaje być potrzebna”.

Link do uzasadnienia.