Chrześcijaństwo, przesądy i niewiara we współczesnym społeczeństwie białoruskim


Abstrakt

Kształt życia duchowo-religijnego ludności zamieszkującej w XX–XXI wieku ziemie współczesnej Białorusi został uwarunkowany zarówno wielowiekowymi dziejami chrześcijaństwa, jak i wywodzącymi się z kultury starożytnych Słowian przesądami i zabobonami o charakterze mityczno-magicznym, a także materialistyczno-ateistyczną koncepcją światopoglądu i życia z czasów sowieckiego ustroju socjalistycznego. Obecne prawodawstwo białoruskie uznaje zaangażowanie religijne jako sferę interesów prywatnych człowieka, dlatego na poziomie państwowym nie prowadzi się oficjalnej statystyki wierzących i ich podziału według wyznawanej religii, a analizy wyników poszczególnych dociekań badawczych w tym zakresie są bardzo różne. W kontekście transformacji postsowieckiej społeczeństwa białoruskiego jedni eksperci wyrażają pogląd o wzroście znaczenia religii, inni — o procesie odwrotnym, jeszcze inni — o demonstracji religijności Białorusinów, a jeszcze inni są zdania, że wymiar duchowy chrześcijaństwa na Białorusi jest nierzadko zastępowany tradycją, a stosunkowo duża część społeczeństwa jest daleka od prawdziwej pobożności chrześcijańskiej. Przy ogólnej analizie kwestii religijnych przedstawia się nieraz sugestię, że jest to „dość skomplikowany, wieloczynnikowy duchowo-społeczny fenomen”.


Słowa kluczowe

społeczeństwo białoruskie; chrześcijaństwo; przesądy; niewiara

Adamčik Vladimir V., 2013, Mify Belarusi, Izdatiel'stvo „Harvest”, Minsk.

Beznûk Dmitrij K., 2006, Sostoânie i specifika sovremennoj religioznoj situacii v Belarusi, „Sociologičeskie issledovaniâ”, nr 2, s. 128–135.

Ciupak Edward, 1961, Kultura religijna wsi. Szkice socjologiczne, Iskry, Warszawa.

Dobrinec Pavel L., 2018, Sueveriâ kak forma netradicionnoj religioznosti, w: Religiâ i nauka v XXI stoletii: perspektivy dialoga. Materialy XVI seminara studentov Vysših učebnyh zavedenij Respubliki Belarus', Izdatiel'stvo Minskoj duhovnoj seminarii, Minsk, s. 232–237.

Dudzûk Zìnaìda I., 2013, Vârtanne zabytaga mìfa, Vydaviectva „Belarus'”, Minsk.

Grigorovič Elena N., Klimovič Anna V., 2015, Problema identičnosti v usloviâh sociokul'turnyh al'ternativ, w: Sistemnaâ transformaciâ obŝestva: innovacii i tradicii. Sbornik naučnyh trudov kafedr social'no-gumanitarnyh nauk, Â. S. Âskevič (red.), Izdatiel'stvo BGTU, Brest, s. 23–27.

Gurko Aleksandra Vl., 2001, Konfessional'naâ situaciâ v Respublike Belarus': ètničeskij i istoričeskij aspekty, Vydaviectva ISPI, Minsk.

Gurko Aleksandra Vl., 2014, Ètnokonfessional'nye processy v Grodnenskoj oblasti vo vtoroj polovine XX – načale XXI, w: A. Vl. Gurko i in., Ètnokul'turnye processy Grodnenskogo Poneman'â v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk, s. 157–236.

Gurko Aleksandra Vl., 2016a, Ètnokonfessional'naâ istoriâ Central'nogo regiona Belarusi (X–konec XX v.), w: A. Vl. Gurko i in., Ètnokul'turnye processy Central'noj Belarusi v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk, s. 45–130.

Gurko Aleksandra Vl., 2016b, Ètnokonfessional'naâ istoriâ Central'noj Belarusi v 1990-h gg. – načale XXI v., w: A. Vl. Gurko i in., Ètnokul'turnye processy Central'noj Belarusi v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk, s. 131–209.

Gurko Aleksandra Vl. i in., 2014, Ètnokul'turnye processy Grodnenskogo Poneman'â v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk.

Gurko Aleksandra Vl. i in., 2016, Ètnokul'turnye processy Central'noj Belarusi v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk.

Gurko Aleksandra Vl. i in., 2017, Ètnokul'turnye processy Belorusskogo Podvin'â (Vitebŝiny) v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk.

Gurko Aleksandra Vl., Gurko Aleksandr Vikt., 2017a, Konfessii v Vitebskom Podvin'e v XX – načale XXI v., w: A. Vl. Gurko i in., Ètnokul'turnye processy Belorusskogo Podvin'â (Vitebŝiny) v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk, s. 120–200.

Gurko Aleksandra Vl., Gurko Aleksandr Vikt., 2017b, Ètnokonfessional'naâ istoriâ Vitebskogo Podvin'â (X–XIX vv.), w: A. Vl. Gurko i in., Ètnokul'turnye processy Belorusskogo Podvin'â (Vitebŝiny) v prošlom i nastoâŝem, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Minsk, s. 51–119.

Kacuk Nikolaj L., 2008, K metodologii èmpiričeskogo issledovaniâ sociokul'turnyh strategij veruûŝih različnyh, „Sociologiâ”, nr 3, s. 114–119.

Katovìč Aksana, Kruk Ânka, 2017, Kul'tura rodavaj pamâcì, Vydaviectva „Belarus'”, Mìnsk.

Kotovič Oksana, Kruk Ânka, 2019, Sakral'nyj mir tradicii. 99 urokov narodnoj kul'tury, Izdatiel'stvo „Adukacyâ ì vyhavanne”, Mìnsk.

Kobâk Georgij N., 2014, Mežkonfessional'nye otnošeniâ v Respublike Belarus' v konce XX – načale XXI stoletiâ, w: Hristianstvo v Belarusi: istoriâ i sovremennost', A. A. Kovalenâ i in. (red.), Izdatiel'stvo „Belaruskaâ navuka”, Minsk, s. 422–428.

Korsak Vol'ga U., 2013, Taâmnìcy belaruskìh abârègauˇ, Vydaviectva „Belarus'”, Mìnsk.

Kotovič Oksana, Kruk Ânka, 2019, Sakral'nyj mir tradicii. 99 urokov narodnoj kul'tury, Izdatiel'stvo „Adukacyâ ì vyhavanne”, Mìnsk.

Kruglova Galina A., 2017, Gosudarstvenno-konfessional'nye otnošeniâ v sovremennoj Belarusi, „Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Puškina”, nr 4, s. 201–209.

Kuharonak Taccâna Ì., 2001, Sâmejnyâ abrady, w: V. K. Bandarčyk i in., Belarusy, t. 5: Sâm‘â, Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Mìnsk, s. 218–369.

Nenadavec Alâksej M., 2018, Mìfalogìâ rodnaga kraû, Vydaviectva „Belarus'”, Mìnsk.

Respublika…, 2011, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2010 god, A. V. Gusev (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2012, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2011 god, L. E. Krištapovič (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2013, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2012 god, L. E. Krištapovič (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2014, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2013 god, L. E. Krištapovič (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2015, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2014 god, A. P. Derbin (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2016, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2015 god, A. P. Derbina (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2017, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2016 god, A. P. Derbin (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

Respublika…, 2018, Respublika Belarus' v zerkale sociologii. Sbornik materialov sociologičeskih issledovanij za 2017–2018 gody, A. P. Derbina (red.), Izdatiel'stvo IAC pri Administracii Prezidenta RB, Minsk.

San'ko Sârgej Ì., 2017, Nekatoryâ admetnyâ rysy rèlìgìjnascì belarusauˇ u VKL XVI–XVII stst., w: Vâlìkae knâstva lìtoŭskae. Palìtyka, èkanomìka, kul'tura. U 2 častkah, č. 2, A. A. Skep‘ân (red.), Vydaviectva „Belaruskaâ navuka”, Mìnsk, s. 377–386.

Šeris Aleksandr V., 2012, Konfessional'naâ struktura Respubliki Belarus' i ee transformaciâ, „Vestnik BGÈU”, nr 4, s. 103–109.

Šeris Aleksandr V., 2014, Vera, stabiliziruûŝaâ obŝestvo, „Belaruskaâ dumka”, nr 7, s. 72–77.

Škurova Elena V., 2019, Opyt issledovaniâ religioznosti v belorusskoj srede: sociologičeskie podhody, „Žurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Sociologiâ”, nr 2, s. 139–148.

Starostenko Viktor V., D'âčenko Oleg V., 2012, Religii v sovremennoj Belarusi, Izdatiel'stvo UO „MGU im. A. A. Kulešova”, Mogilev.

Ûdin Viktor V., 2009, Osobennosti religioznosti molodeži vostočnyh regionov Belarusi, Izdatiel'stvo „Izdatel'skij centr BGU”, Minsk.

Vinogradova Lûdmila N., Levkievskaâ Elena E., 2010, Narodnaâ demonologiâ Poles'â. Publikacii tekstov v zapisâh 80–90-h godov XX veka, t. 1: Lûdi so sverh″estestvennymi svojstvami, Izdatiel'stvo „Âzyki slavânskih kul'tur”, Moskva.

Vinogradova Lûdmila N., Levkievskaâ Elena E., 2012, Narodnaâ demonologiâ Poles'â. Publikacii tekstov v zapisâh 80–90-h godov XX veka, t. 2: Demonologizaciâ umerših lûdej, Izdatiel'stvo „Rukopisnye pamâtniki Drevnej Rusi”, Moskva.

Vinogradova Lûdmila N., Levkievskaâ Elena E., 2016, Narodnaâ demonologiâ Poles'â. Publikacii tekstov v zapisâh 80–90-h godov XX veka. Tom III. Mifologizaciâ prirodnyh âvlenij i čelovečeskih sostoânij, Izdatel'skij Dom ÂSK, Moskva.

Žogol' Nadežda N., 2018, Hristianstvo i vozmožnosti duhovnogo stanovleniâ v RB, w: Cennosti evrazijskoj kul'tury: duhovnost', tradicii, èkonomičeskie prioritety sotrudničestva, A. I. Lojko (red.), Izdatiel'stvo BNTU, Minsk, s. 190–193.

Avseûškin Ân, 2019, Pravoslavnyj ateizm dlâ Belarusi — ne paradoks, a normal'noe âvlenie (https://naviny.by/article/20190213/1550070266-pravoslavnyy-ateizm-dlya-belarusi-ne-paradoks-normalnoe-yavlenie [dostęp: 15.08.2020]).

Crabtree Steve, 2010, Religiosity Highest in World’s Poorest Nations (http://www.gallup.com/poll/142727/religiosity-highest-world-poorest-nations.aspx [dostęp: 19.08.2020]).

Grzywaczewska Agata, 2010, Kultura wsi poleskiej na przełomie XIX i XX wieku (http://historia.urszulina.net/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=65 [dostęp: 18.08.2020]).

Lojko Ol'ga, Čalyj Sergej, 2020, Sily pravitelâ oslabevaût, naroda – rastut (https://news.tut.by/economics/698775.html [dostęp: 01.09.2020]).

Mìckevìč Pavel, 2018, Čyrvonaâ nìtka na rucè – padman ì šlâh da nâščascâ (https://www.katolik.life/bel/news/mnenie/item/3741-chyrvonaya-nitka-na-rutse-padman-i-shlyakh-da-nyashchastsya.html [dostęp: 24.08.2020]).

Nikiforovskij Nikolaj Â., 1907, Nečistiki. Svod prostonarodnyh v Vitebskoj Belorussii skazanij o nečistoj sile, Tipolitografiâ „N. Mac i Ko”, Vil'nûs (http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/pogranichje/materials.htm [dostęp: 18.08.2020]).

Pietkiewicz Czesław, 1938, Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego: materiały etnograficzne, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa (http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=8285 [dostęp: 18.08.2020]).

Pius XI, 1937, Encyklika Divini Redemptoris (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/divini_redemptoris_19031937.html [dostęp: 15.08.2020]).

Romanov Evdokim, 1891, Belorusskij sbornik, t. 4: Skazki kosmogoničeskie i kul'turnye, Tipolitografiâ G. A. Malkina, Vitebsk (https://vk.com/doc-13670399_146246426?hash=fb7945cd5c1f171c99&dl=2a159fbb917bf148f5 [dostęp: 06.08.2020]).

Romanov Evdokim, 1901, Sbornik belorusskih zagovorov načala XIX veka, w: Mogilëvskaâ starina: Sbornik statej „Mogilëvskih gubernnskih vedomostej”, t. 2: 1900–1901 gg., E. R. Romanov (red.), Tipografiâ Gubernskogo pravleniâ, Mogilëv (http://elib.bsu.by/handle/123456789/47 [dostęp: 18.08.2020]).

Romanov Evdokim, 1903, Iz mira narodnyh legend, w: Mogilëvskaâ starina: Sbornik statej „Mogilëvskih gubernnskih vedomostej”, t. 3: 1902–1903 gg., E. R. Romanov (red.), Tipografiâ Gubernskogo pravleniâ, Mogilëv (http://elib.bsu.by/handle/123456789/46 [dostęp: 18.08.2020]).

Šejn Pavel V., 1902, Materialy dlâ izučeniâ byta i âzyka russkogo naseleniâ Severo-Zapadnogo kraâ, t. 3, Tipografiâ Imperatorskoj Akademii Nauk, Sankt-Peterburg (http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/pogranichje/materials/Shejn_P_V_Materialy_dlya_izucheniya_byta_i_yazyka_russkogo_naseleniya_sev-zap_kraya_03_1902.pdf [dostęp: 18.08.2020]).

Valošyna Âugenìâ, 2017, „Âzyčestvo – prosto eŝe odin sposob napomnit' čeloveku o tom, čto mir – svâŝennyj” (https://humanlibrary.by/yazychestvo-prosto-eshhe-odin-sposob-napomnit-cheloveku-o-tom-chto-mir-svyashhennyj/ [dostęp: 02.09.2020]).

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-20


Yakimenka, V. (2021). Chrześcijaństwo, przesądy i niewiara we współczesnym społeczeństwie białoruskim. Kultura I Społeczeństwo, 65(2), 119-140. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.2.6

Volha Yakimenka  olga.jakimienko@gmail.com
Kuria Diecezjalna Diecezji Pińskiej  Białoruś