Pamięć historyczna w służbie autorytaryzmów

(rec.: Tomasz Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020)


Wiatr, J. J. (2020). Pamięć historyczna w służbie autorytaryzmów. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 241-244. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.13

Jerzy J. Wiatr  jwiatr@ewspa.edu.pl
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  Polska