Dlaczego warto czytać Sun Yat-sena? Pożytki z lektury prac „duchowego ojca” nowożytnych Chin


Abstrakt

The author describes the political concepts of Sun Yat-sen, leader of the Kuomintang party, whose views largely shaped the thinking of the Chinese elite about the modernization of the state and China’s place in the world. These concepts are considered in relation to contemporary interpretations of the systemic and economic development of the People’s Republic of China, the otherness of the ‘Confucian capitalism’ of East Asia, the limitations of the western concept of global government, and the crisis of neoliberal globalization.


Słowa kluczowe

koncepcje polityczne Sun Yat-sena; chińska wersja modernizacji; kapitalizm konfucjański

Berger Peter L.,1995, Rewolucja kapitalistyczna, tłum. Zygmunt Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Castells Manuel, 2013, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w dobie internetu, tłum. Olga Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chan Kenneth Ka-Lok, 1996, Państwo autorytarne a tajwański cud gospodarczy, „Studia Polityczne”, nr 5.

Chang Jung, 2003, Dzikie łabędzie: trzy córy Chin, tłum. Bożena Umińska, Albatros, Warszawa.

Chołaj Henryk, 2014, Kapitalizm konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja, Poltex, Warszawa.

Gawlikowski Krzysztof, 2004, Procesy okcydentalizacji Chin oraz innych krajów Azji Wschodniej i ich stosunek do cywilizacji zachodniej, w: Adam W. Jelonek (red.), Wietnamczycy: systemy wartości, stereotypy Zachodu, Scholar, Warszawa.

Gawlikowski Krzysztof, 2012, Dzieje Cesarstwa, w: Historia Chińczyków. Pomocnik historyczny Polityki.

Góralczyk Bogdan, 2013, Sun Yat-sen. Misjonarz rewolucji, Rambler, Warszawa.

Gray John, 2001, Po liberalizmie. Eseje wybrane, tłum. Paweł Maciejko, Piotr Rymarczyk, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Jasiecki Krzysztof, 2013, Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, IFiS PAN, Warszawa.

Lee Haesung, 2011, Kapitalizm konfucjański. Koreańska droga rozwoju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Legrand Catherine, Legrand Jacques (red.), 2000, Mao Zedong, tłum. zbiorowe, Bellona, Warszawa.

Leonard Mark, 2008, Najważniejsze są Chiny, „Europa. Tygodnik Idei”, 7 czerwca.

O’Neil Jim, 2013, Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICs, Studio Emka, Warszawa.

Pu Yi, 1988, Byłem ostatnim cesarzem Chin, tłum. Jolanta Mach, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Qian Yingyi, 2003, How Reform Worked in China, w: Dani Rodrik (red.), In Search of Prosperity, Princeton University Press, Princeton.

Rickards James, 2015, Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, tłum. Michał Lipa, Helion, Gliwice.

Rodrik Dani, 2011, The Globalization Paradox. Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, Oxford University Press, Oxford.

Rowiński Jan, Jakubiec Wojciech, 2006, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Sun Yat-sen, 2014, Trzy zasady ludu, tłum. Agnieszka Łobacz, Wydawnictwo Akademickie Sedno–Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Tomala Karin (red.), 2001, Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978–2000, ISP PAN–Trio, Warszawa.

Witt A. Michael, Reading Gordon, 2013, Asian Business Systems: Institutional Comparison, Clusters and Implications for Varieties of Capitalism and Business Systems Theory, „Socio-Economic Review”, t. 11, s. 265–300.

Wallerstein Immanuel, 2004, Statement, w: Conference Program. Social Change in the Age of Globalization. 36th World Congress, Institute of Sociology CASS, Beijing 7–11 lipca.

Yu-Lan Fung, 1991, Selected Philosophical Writings, Foreign Languages Press, Beijing.

Pobierz

Opublikowane : 2015-11-24


Jasiecki, K. (2015). Dlaczego warto czytać Sun Yat-sena? Pożytki z lektury prac „duchowego ojca” nowożytnych Chin. Kultura I Społeczeństwo, 59(4), 179-192. https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.10

Krzysztof Jasiecki  kjasieck@ifispan.waw.pl
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0433-9194