Wywiad z Profesor Margaret Scotford Archer, którego już nigdy nie będzie (20 stycznia 1943 – 21 maja 2023)
Archer Margaret S., 2000, Being Human: The Problem of Agency, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer Margaret S., 2007, Making Our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge University Press.

Archer Margaret S., 2012, The Reflexive Imperative in Late Modernity, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer Margaret S. (red.), 2013, Social Morphogenesis, Springer, Dordrecht.

Archer Margaret S. (red.), 2014, Late Modernity: Trajectories towards Morphogenic Society, Springer Science & Business Media, Cham.

Archer Margaret S. (red.), 2015, Generative Mechanisms Transforming the Social Order, Springer, Cham.

Archer Margaret S. (red.), 2016, Morphogenesis and the Crisis of Normativity, Springer, Cham.

Archer Margaret S. (red.), 2017, Morphogenesis and Human Flourishing, Springer, Heidelberg.

Archer Margaret S., 2018, Bodies, Persons and Human Enhancement: Why These Distinctions Matter, w: Ismael Al-Amoudi, Jamie Morgan (red.), Realist Responses to Post-human Society: Ex Machina, Routledge, London, s. 10–32.

Archer Margaret S., 2019, Critical Realism and Concrete Utopias, „Journal of Critical Realism”, t. 18(3), s. 239–257.

Archer Margaret, Bhaskar Roy, Collier Andrew, Lawson Tony, Norrie Alan (red.), 2013, Critical Realism: Essential Readings, Routledge, London–New York.

Archer Margaret S., Morgan Jamie, 2020, Contributions to Realist Social Theory: An Interview with Margaret S. Archer, „Journal of Critical Realism”, t. 19(2), s. 179–200.

Donati Pierpaolo, Archer Margaret S., 2015, The Relational Subject, Cambridge University Press, Cambridge.

Grabowska Izabela, 2019, Otwierając głowy, Scholar, Warszawa.

Grabowska-Lusińska Izabela, 2012, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Scholar, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-21


Grabowska, I., & Scotford Archer, M. (2023). Wywiad z Profesor Margaret Scotford Archer, którego już nigdy nie będzie (20 stycznia 1943 – 21 maja 2023). Kultura I Społeczeństwo, 67(2), 217-224. Pobrano z http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/2214

Izabela Grabowska  igrabowska-lusinska@swps.edu.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Ośrodek Badań nad Migracjami UW  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7957-4901
Margaret Scotford Archer 
Uniwersytet w Warwick  Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0002-4632-775XInne teksty tego samego autora