Introduction: Engaged Anthropology vis-à-vis Michael Burawoy’s Public Sociology — A View from Poland [Wstęp. Socjologia zaangażowana a Michaela Burawoya socjologia publiczna — widziane z polskiej perspektywy]


Abstrakt

Antropologia zaangażowana została potraktowana przez autorkę jako część zaangażowanych nauk społecznych. Stosując w analizie pojęcia socjologii publicznej Michaela Burawoya oraz antropologii publicznej Thomasa Hyllanda Eriksena, określa ona pole antropologii oraz wyróżnia w jej obrębie cztery typy — antropologia akademicka, krytyczna, stosowana oraz zaangażowana antropologia publiczna. Ta ostatnia jest rozumiana jako zaangażowanie (w sensie dosłownym) antropologów w debatę publiczną po stronie społeczności bedącej przedmiotem ich badań. Tekst ten jest wstępem do zeszytu czasopisma „Kultura i Społeczeństwo” (2020, nr 2) pt. „Antropologia zaangażowana w czasie nacjonalistycznego wzmożenia”, w którym znalazły się artykuły poświęcone teoretycznym i praktycznym problemom antropologii zaangażowanej postrzeganym z polskiej perspektywy.


Słowa kluczowe

antropologia zaangażowana; antropologia publiczna; socjologia publiczna; Michael Burawoy; Thomas Hylland Eriksen

Baer, Monika. 2014. Między nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Borofsky, Robert. 2000. “Public Anthropology. Where to? What Next?”. Anthropology News 41(5): 9–10.

Brocki, Marcin. 2019. “Public. Engaged and Activist: The Dead Ends of Contemporary Anthropology.” In: Michał Buchowski (ed.). Twilight Zone Anthropology: Voices from Poland. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing: 119–136.

Buchowski, Michał. 2017. “Polish Anthropologists Against Discrimination.” Quarterly Newsletter of the World Council of Anthropological Associations no 6, February.

Burawoy, Michael. 2005. “2004 Presidential Address: for Public Sociology.” American Sociological Review 70(1): 4–28.

Burawoy, Michael. 2014. “Introduction: Sociology as a Combat Sport.” Current Sociology 62(2) Monograph 1: 140–155.

Engelking, Anna. 2005. Stanisław Dworakowski jako badacz Polesia. In: Lech Mróz, Magdalena Zowczak, Katarzyna Waszczyńska (eds.). Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka. Warszawa: DiG: 169–192.

Engelking, Anna. 2019. “Nauka na usługach polityki? Przypadek Józefa Obrębskiego.” Sprawy Narodowościowe 52: 1–24.

Eriksen, Thomas Hylland. 2006. Engaging Anthropology: The Case for a Public Presence. Oxford: Berg.

Eriksen, Thomas Hylland. 2014. The Potentials of a Public Anthropology. In: Michał Buchowski, Arkadiusz Bendkowski (eds.). Colloquia Anthropologica. Problemy współczesnej antropologii społecznej. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje: 455–470.

Kościańska, Agnieszka. 2004. “Ku odpowiedzialności. Etnologia w Polsce: tradycje i wyzwania.” (op.cit.) no 6–7: 12–13.

Kowalski, Michał. 2015. Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kubica, Grażyna. 2009. “A Rainbow Flag against the Cracow Dragon: Polish Responses to the Gay and Lesbian Movement.”. In: László Kürti, Peter Skalník (ed.). Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home. Berghann Books: New York–Oxford: 118–150.

Kubica, Grażyna. 2020. “Międzywojenna polska antropologia zaangażowana w debatę publiczną a nacjonalizm.” Studia Socjologiczne (in press).

Linkiewicz, Olga. 2016. “Scientific Ideals and Political Engagement: Polish Ethnology and the ‘Ethnic Question’ between the Wars.” Acta Poloniae Historica 114: 5–27.

Lubaś, Marcin. 2019. “Dokument myśli otwartej. Studia poleskie Józefa Obrębskiego a rozważania o grupach etnicznych i stosunkach narodowościowych w polskiej etnologii i socjologii.” Sprawy Narodowościowe 51: 1–20.

Malinowski, Bronisław. 1929. “Practical Anthropology.” Africa 2(1): 23–39.

Muršič, Rajko. 2010. “Odmienne głosy o zaangażowaniu: od etnologicznej enuncjacji do zastosowania antropologicznej wiedzy.” In: Filip Wróblewski, Łukasz Sochacki, Jakub Steblik (eds.). Antropologia zaangażowana (?). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 65–74.

Songin-Mokrzan, Marta. 2014. Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Wróblewski, Filip, Łukasz Sochacki, Jakub Steblik (eds.). 2010. Antropologia zaangażowana(?). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Willigen, John van. 1993. Applied Anthropology: An Introduction. Westport: Bergin & Garvey.


Opublikowane : 2020-06-25


Kubica, G. (2020). Introduction: Engaged Anthropology vis-à-vis Michael Burawoy’s Public Sociology — A View from Poland [Wstęp. Socjologia zaangażowana a Michaela Burawoya socjologia publiczna — widziane z polskiej perspektywy]. Kultura I Społeczeństwo, 64(2), 3-14. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.2.1

Grażyna Kubica  grazyna.kubica-heller@uj.edu.pl
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3193-3634
Inne teksty tego samego autora