Społeczeństwo rynkowe po socjalizmie: koncepcje Polanyiego w interpretacji Chrisa Hanna


Abstrakt

The author discusses Chris Hann’s book Repatriating Polanyi, as a good opportunity for remembering Karl Polanyi’s character and output. In their time, Polanyi’s ideas about human economies were widely discussed in the social sciences, including in economic anthropology, and had a considerable impact on them. The text deals with those themes of Polanyi’s work that Hann addresses, that is, the question of forms of economic integration and his concept of double movement.


Słowa kluczowe

Karl Polanyi; antropologia gospodarcza; społeczeństwa rynkowe i nierynkowe; socjalizm; transformacja; globalizacja; dwudziestowieczna historia i przyszłość Europy; Polska; Węgry; Eurazja

Hann Chris (red.), 1993, Socialism: Ideals, Ideologies, and Local Practice, Routledge, London.

Hann Chris, 2019, Repatriating Polanyi: Market Society in the Visegrád States, Central European University Press, Budapest.

Morawski Witold, 2011, Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polanyi Karl, 1957, The Place of Economies in Society, w: Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, Harry W. Pearson (red.), Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, Free Press, Glencoe, Ill.

Romaniszyn Krystyna, 1994, Świat gospodarek ludzkich. O kształtowaniu się przedmiotu poznania antropologii gospodarczej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


Romaniszyn, K. (2020). Społeczeństwo rynkowe po socjalizmie: koncepcje Polanyiego w interpretacji Chrisa Hanna. Kultura I Społeczeństwo, 64(2), 217-225. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.2.12

Krystyna Romaniszyn  krystyna.romaniszyn@uj.edu.pl
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5800-3007