Tom 63 Nr 1 (2019): SPOŁECZNE W ARCHIWACH


Od redakcji

Artykuły i rozprawy

Filip Wróblewski
45-67
W archiwach

Zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
83-88
Fakty, problemy, polemiki

Recenzje, omówienia

Joanna Bartuszek
235-238
Ilaria Salonna-Rogozińska
242-247
Małgorzata Janiak, Arkadiusz Rogoziński, Remigiusz Żulicki
247-254