Dla recenzentów

Nadesłany tekst po przeprowadzonej w zespole redakcyjnym wstępnej ocenie jego zgodności z profilem i ogólnymi zasadami stosowanymi w KiS zostaje przekazany do dwóch recenzentów wyznaczanych przez ???
Procedura recenzyjna przebiega trybie double-blind review (recenzent nie zna tożsamości autora, autor nie wie, kto jest autorem recenzji).

Recenzja jest sporządzana na formularzu dostępnym na platformie czasopisma, który uwzględnia w szczególności: ocenę wkładu proponowanego artykułu do zastanego stanu wiedzy, jego oryginalności i bazy źródłowej. Recenzja powinna zawierać jedną z czterech konkluzji: (a) „nie rekomenduję publikacji”, (b) „rekomenduję zwrócenie tekstu autorowi w celu rozpatrzenia sugerowanych przez recenzentów zmian”, (d) „rekomenduję zwrócenie tekstu autorowi w celu dokonania wskazanych zmian, a następnie poddanie go ponownej ocenie”, (c) „rekomenduję publikację bez zmian”.

Ostateczną decyzje o publikacji podejmuje kolektywnie Zespół Redakcyjny. W przypadku uzyskania sprzecznych lub niekonkluzywnych ocen redaktor naczelny może powołać kolejnych recenzentów. Zanonimizowana treść recenzji jest udostępniana autorowi.