Bezpieczeństwo ekonomiczne Republiki Azerbejdżanu w okresie transformacji gospodarczej lat dziewięćdziesiątych XX w.


Abstrakt

The purpose of this article is to assess the level of economic security of the Republic of Azerbaijan during the economic transformation of the 1990s. The analyzed period was divided into two stages: the transformation crisis (1992–1995) and economic stabilization and recovery (1996–2000). The strengths and weaknesses of the resource state were also discussed.

The analysis showed that the economic policy of Gaidar Aliyev and the choice of the raw material model of the economy allowed to stabilize the economy in the second half of the 1990s and to initiate a period of economic growth. Thanks to the implemented reforms and investments in the oil and gas sector, the level of economic security in Azerbaijan has increased. The low standard of living of the citizens remained an unresolved problem. Moreover, the growing dependence of the state on the production and sale of oil became a challenge for the economic policy of the Azerbaijani authorities in the following years.


Słowa kluczowe

economic security; Azerbaijan; oil; resource state; resource curse

Aliev G., Meždunarodnoe značenie „Kontrakta Veka”, „Vozroždenie – XXI vek” 2000, № 5.

Auty R., Sustaining development in mineral economies. The resource curse thesis, London 1993.

Azerbaijan economic trends. Fourth quarter 1998, European Expertise Service, Brussels 1998.

Azerbaijan economic trends, monthly update, European Expertise Service, Brussels 1999.

Azerbaijan human development report 1999, United Nations Development Programme, Baku 1999: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/experts/azerbaijan/documents/CPdocuments/HDR1999.pdf> [dostęp: 24 IX 2020].

Beblawi H., The rentier state in the Arab world, [w:] The rentier state, vol. 2, ed. H. Beblawi, G. Luciani, Croom Helm, London 1987.

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, red. K. Raczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w schyłku XX wieku, red. D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.

Buzan B., People, states, and fear. The national security problem in international relations, Wheatsheaf Books, Brighton 1991.

Calik S., Kaspijskie neftânye dohody: kto okažetsâ v vyigryše?, Open Society Institute, New York 2003: <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/caspian-oil-windfalls-051203_rus1.pdf> [dostęp: 12 X 2020].

Cable V., What is international economic security, „International Affairs” 1995, vol. 71, No. 2.

Davis G., Learning to love the Dutch disease. Evidence from the mineral economies, „World Development” 1995, vol. 23.

Estanov A., Raiser M., Buiter W., Nature’s blessing or nature’s curse. The political economy of transition in resource-based economies, European Bank for Reconstruction and Development, London 2001 (Working Paper, 65).

Ežegodnyj statističeskij spravočnik Azerbajdžana, Goskomstat Respubliki Azerbajdžan, Baku 2001.

Falkingham J., Inequality & poverty in the CIS-7, 1989–2002, [b.m.w.] 2003: <https://web.worldbank.org/archive/website00504/WEB/PDF/FALKIN-2.PDF> [dostęp: 24 IX 2020].

Falkowski K., Wybrane determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państw obszaru poradzieckiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, R. 11, z. 4.

Finance and credit, „The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan” [online, dostęp: 9 III 2020]: <https://www.stat.gov.az/source/finance/?lang=en>.

Frejtag-Mika E., Kołodziejczyk Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Radom 1996.

GDP (current US$) – Azerbaijan, „The World Bank” [online, dostęp: 15 X 2020]: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AZ>.

GDP per capita (current US$) – Azerbaijan, „The World Bank” [online, dostęp: 9 III 2020]: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AZ>.

Gylfason T., Natural resources, education, and economic development, „European Economic Review” 2001, vol. 45.

Haliżak E., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w schyłku XX wieku, red. D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.

Holsen J., Macroeconomic developments and poverty, World Bank, 2003.

Inflation, consumer prices (annual %) – Azerbaijan, „The World Bank” [online, dostęp: 12 IX 2020]: <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AZ>.

Inflation, consumer prices (annual %) – Azerbaijan, „The World Bank” [online, dostęp: 14 X 2020]: <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2019&locations=AZ&start=1992&view=chart>.

Karl T., Paradox of plenty. Oil booms and petro-states, University of California Press, Berkley–Los Angeles 1997.

Kronenberg T., The curse of natural resources in the transitional economies, Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg 2002 (Working Papers, 241).

Księżopolski K., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Elipsa, Warszawa 2004.

Kunzel P., Lu Y., Petrova I., Pihlman J., Investment objectives of Sovereign Wealth Funds. A shifting paradigm, International Monetary Fund, 2011 (IMF Working Paper, WP/11/19).

Nankani G., Development problems of mineral-exporting countries, World Bank, Washington 1979 (World Bank Staff Working Paper, 354).

Nasibov N., Privatizaciâ v Azerbajdžanskoj Respublike. Itogi i perspektivy, „Central Asia and The Caucasus” 1999, № 2 (3): <https://www.ca-c.org/journal/cac-03-1999/st_15_nasibov.shtml> [dostęp: 12 X 2020].

Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI w., [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, red. K. Raczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

The rentier state, vol. 2, ed. H. Beblawi, G. Luciani, Croom Helm, London 1987.

Ross M., The political economy of the resource curse, „World Politics” 1999, vol. 51.

Sialitskaya Y., „Klątwa bogactwa” a polityka gospodarcza państwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013, komputeropis rozprawy doktorskiej: <https://www.wbc.poznan.pl/publication/393209> [dostęp: 12 XII 2020].

Statističeskij Ežegodnik Ûžno-Kavkazskih stran 2002, Nacional′naâ statističeskaâ služba Respubliki Armeniâ, Gosudarstvennyj komitet Azerbajdžanskoj Respubliki po statistike, Gosudarstvennyj Departament Gruzii po statistike, Izdatel′stvo „SADA”, [b.m.w.] 2002: <https://www.azstat.org/Kitweb/zipfiles/11272.pdf> [dostęp: 23 X 2020].

System of national accounts and balance of payments, „The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan” [online, dostęp: 29 IX 2020]: <https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/?lang=en>.

Szubrycht T., Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, nr 4 (167).

Thakur R., The United Nations, peace and security: from collective security to the responsibility to protect, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2006.

Torvik R., Learning by doing and the Dutch disease, „European Economic Review” 2001, vol. 45.

Tvalchrelidze A., Kervalishvili P., Economic security of the Southern Caucasus: opportunities and challenges, „Nanotechnology Perceptions” 2019, vol. 15, No. 1.

Ukaz prezidenta Azerbajdžanskoj Respubliki „Ob utverždenii »Gosudarstvennoj programmy po sokraŝeniû bednosti i èkonomičeskomu razvitiû v Azerbajdžanskoj Respublike na 2003–2005 gody«”, „Azerbajdžanskoe Gosudarstvennoe Informacionnoe Agentstvo” [online], 20 II 2003 [dostęp: 15 IX 2020]: <https://azertag.az/ru/xeber/UKAZ_PREZIDENTA_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKI__Ob_utverzhdenii_Gosudarstvennoi_programmy_po_sokrashcheniyu_bednosti_i_ekonomicheskomu_razvitiyu_v_Azerbaidzhanskoi__Respublike_na_2003_2005_gody-988437>.

Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) – Azerbaijan, „The World Bank” [online, dostęp: 15 X 2020]: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=AZ>.

Zakon Azerbajdžanskoj Respubliki ot 15 ânvarâ 1992 goda № 57 „O zaŝite inostrannyh investicij”, „Ûrist” [online, dostęp: 9 IX 2020]: <https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30589499#pos=1;-96>.

Zakon Azerbajdžanskoj Respubliki ot 13 ânvarâ 1995 goda № 952 „Ob investicionnoj deâtel′nosti”, „Ûrist” [online, dostęp: 9 IX 2020]: <https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30760136>.

Zalìzko V., Salaêv K., Poprozman N., Ekonomìčna ta fìnansova bezpeka Azerbajdžanu v kontekstì ìnstìtucìjnih peretvoren′, „Finansovo-kreditna dìâlnìst′. Problemi teorìї ta praktiki” 2018, vol. 2, No. 25.

Zhylinska O., Salayev K., The conceptual model of strengthening the economic security of Azerbaijan, „Bìznes ìnform” 2019, № 1 (492).

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-27


Kosowska, K. (2021). Bezpieczeństwo ekonomiczne Republiki Azerbejdżanu w okresie transformacji gospodarczej lat dziewięćdziesiątych XX w. Sprawy Międzynarodowe, 74(4), 277-298. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.4.13

Katarzyna Kosowska  katarzyna.1.kosowska@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
http://orcid.org/0000-0003-1998-3812