Tureckie operacje wpływu w Europie Zachodniej na przykładzie Francji


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza wieloletnich działań tureckiego rządu na rzecz wpływania na mniejszość turecką we Francji. Autor opisuje potencjał takich operacji, biorąc pod uwagę podatność ich obiektu. W artykule wymieniono zaangażowane organizacje, ich powiązania z obecnymi kręgami władzy w Turcji oraz przykłady dezinformacji. Nacisk położony jest na wielowektorowość tureckiej propagandy, nakierowanej na stosunki z Francją, przejęcie kontroli nad mniejszością turecką, szersze pozycjonowanie kraju jako obrońcy islamu, ale także utrzymanie bazy poparcia dla nacjonalistycznych i islamistycznych polityków w Turcji. Fakt, że Ankara wykorzystuje narzędzia charakterystyczne dla reżimów autorytarnych, pozwala postawić pytanie o stan demokracji w Turcji.


Słowa kluczowe

operacje wpływu; Turcja; AKP; mniejszość turecka w Europie; islamofobia; dezinformacja

Attalai C., Moussi D., Islamophobia in France. National report 2020, [w:] European Islamophobia Report 2020, ed. E. Bayrakli, F. Hafez, Leopold Weiss Institute, 2021: <https://www.islamophobiareport.com/eir_2020.pdf> [dostęp: 8 III 2022].

Aydogan M., Barakat M., „France has no right”: Turkey assails Macron’s call for Libya withdrawal, „Anadolu Agency” [online], 17 XI 2021 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.aa.com.tr/en/europe/france-has-no-right-turkey-assails-macrons-call-for-libya-withdrawal/2423619>.

Boyrac H., Fransa’da Müslümanların Özgürlükleri Tehdit Altında, „seta” [online], 31 VII 2021 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.setav.org/fransada-muslumanlarin-ozgurlukleri-tehdit-altinda/>.

Buehler M., How information disorder affirms authoritarianism and destabilizes democracy, us aid, December 2021: <https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00Z3jc.pdf> [dostęp: 29 IX 2022].

Dartford K., France recalls ambassador after Erdoğan calls Macron’s mental health into question, „Euronews” [online], 20 I 2021 [dostęp: 26 IX 2022]: <https://www.euronews.com/2020/10/25/france-recalls-ambassador-after-erdogan-calls-macron-s-mental-health-into-question>.

Duclos M., How to respond to Recep Tayipp Erdogan?, „Institut Montaigne” [online], 3 XI 2020 [dostęp: 5 III 2022]: <https://www.institutmontaigne.org/en/blog/how-respond-recep-tayipp-erdogan>.

Erdogan: Boycott French products, EU must end Macron’s anti-Islam agenda, „TRT World” [online], 26 x 2020 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.trtworld.com/turkey/erdogan-boycott-french-products-eu-must-end-macron-s-anti-islam-agenda-40913>.

Erdogan hopes France „gets rid of Macron trouble”, „Al Jazeera” [online], 4 XII 2020 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/4/erdogan-hopes-france-gets-rid-of-macron-trouble>.

Esen B., Turkey’s new disinformation law. An alarming trend towards cyber-authoritarianism, „Stiftung Wissenschaft und Politik” [online], 14 VII 2022 [dostęp: 28 IX 2022]: <https://www.swp-berlin.org/en/publication/turkeys-new-disinformation-law-an-alarming-trend-towards-cyber-authoritarianism>.

Gjevori E., Islamophobia in Europe is at a „tipping point”, new report warns, „TRT World” [online], 23 XII 2021 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.trtworld.com/magazine/islamophobia-in-europe-is-at-a-tipping-point-new-report-warns-53162?>.

Hoffman M., Makovsky A., Werz M., The Turkish diaspora in Europe, Center for American Progress, December 2020: <https://americanprogress.org/wp-content/uploads/2020/12/TurkishDiaspora-report-final.pdf?_ga=2.195314478.386305076.1647263250-1740408292.1647263249> [dostęp: 20 II 2022].

Jabbour J., France vs. Turkey in the EastMed, Institut français des relations internationales, 8 V 2021: <https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/jabbour_france_vs_turkey_eastmed_2021.pdf> [dostęp: 29 IX 2022].

Kacała T., Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2 (24).

Kalathil Sh., The evolution of authoritarian digital influence, „Prism” 2020, vol. 9, No. 1: <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/prism/prism_9-1/prism_9-1_33-50_Kalathil-2.pdf?ver=djrx5drhkfqexbyt6et98w%3d%3d> [dostęp: 29 IX 2022].

Karoui, el- H., La fabrique de l’islamisme, Institut Montaigne, septembre 2018: <https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/la-fabrique-de-islamisme.pdf> [dostęp: 26 II 2022].

Kupiecki R., Dezinformacja w stosunkach międzypaństwowych. Geneza, cele, aktorzy, metody – zarys problemu, [w:] Platforma przeciwdziałania dezinformacji – budowanie odporności społecznej, red. A. Legucka, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2021.

Macron warns against Turkish „interference” in French presidential election, „Euronews” [online], 24 III 2021 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.euronews.com/2021/03/24/macron-warns-against-turkish-interference-in-french-presidential-election>.

Macron’s hostile remarks threaten Turkish community in France: Ankara, „Daily Sabah” [online], 24 III 2021 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/macrons-hostile-remarks-threaten-turkish-community-in-france-ankara>.

Nussbaum A., Alexander C., Macron’s war on Islamists comes up against Erdogan’s soft power, „Bloomberg Quint” [online], 10 XI 2020 [dostęp: 6 III 2022]: <https://www.bloombergquint.com/business/macron-s-war-on-islamists-comes-up-against-erdogan-s-soft-power>.

Perry D., French highest court confirms closure of Islamist groups Barakacity and CCIF, „Policy Exchange” [online], 11 X 2021 [dostęp: 24 II 2022]: <https://policyexchange.org.uk/french-highest-court-confirms-closure-of-islamist-groups-barakacity-and-ccif/>.

Platforma przeciwdziałania dezinformacji – budowanie odporności społecznej, red. A. Legucka, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2021.

Rosenberg L., Gorman L., How democracies can win the information contest, „The Washington Quarterly” 2020, vol. 43, No. 2: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0163660x.2020.1771045> [dostęp: 30 IX 2022].

Santos-d’Amorim K., Misinformation, disinformation, and malinformation: clarifying the definitions and examples in disinfodemic times, „Encontros Bibli” 2021, vol. 26: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/76900/45818> [dostęp: 20 IX 2022].

Tasktekin F., Screws tighten on Gray Wolves, Erdogan’s European guard, „Al-Monitor” [online], 12 XI 2021 [dostęp: 24 II 2022]: <https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/turkey-french-ban-grey-wolves-political-islam-nationalists.html>.

Turkey offers support for controversial Islamic group, „Deutsche Welle” [online], 23 IV 2003 [dostęp: 24 II 2022]: <https://www.dw.com/en/turkey-offers-support-for-controversial-islamic-group/a-837905>.

Turkey’s Erdogan slams Macron amid Mediterranean tensions, „AFP” [online], 12 IX 2020 [dostęp: 6 III 2022]: <https://apnews.com/article/turkey-emmanuel-macron-europe-recep-tayyip-erdogan-france-89c40edd5f30ebcaf61c5f8c1232a2c9>.

Wasilewski K., Turcja w procesie przemian: wnioski dla strategii UE, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, wrzesień 2017: <https://www.pism.pl/upload/images/artykuly/legacy/files/23584.pdf> [dostęp: 20 II 2022].

Wójcik J., Rosja w obliczu rosnącej populacji muzułmanów, „Układ Sił” 2021, nr 32.

Yegavian T., Les diasporas Turque et Azebraïdjanaise de France: Instrument au service du panturquisme, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, janvier 2021: <https://cf2r.org/wp-content/uploads/2021/01/rr27-Yegavian.pdf> [dostęp: 6 III 2022].

Zestos G., Cook R., Challenges for the EU as Germany approaches recession, Levy Economics Institute, Annandale-on-Hudson 2020 (Working Paper, 948): <https://www.levyinstitute.org/pubs/wp_948.pdf> [dostęp: 21 II 2022].

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-31


Wójcik, J. (2022). Tureckie operacje wpływu w Europie Zachodniej na przykładzie Francji. Sprawy Międzynarodowe, 75(2), 45-65. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.04

Jan Wójcik  jan.krzysztof.wojcik@gmail.com
Fundacja „Instytut Spraw Europejskich”  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7287-2244