Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty


Abstrakt

W tekście podejmujemy próbę odpowiedzi na jedno z kluczowych pytań z zakresu studiów nad globalnym ładem międzynarodowym – czy pandemia COVID 19 jest katalizatorem upadku Zachodu na arenie międzynarodowej? Artykuł jest napisany z perspektywy społecznokonstruktywistycznej, zaś w centrum naszych rozważań znajduje się zagadnienie kryzysu zaufania do wiedzy naukowej. Założyliśmy, że to właśnie bezprecedensowa w dziejach ludzkości przewaga cywilizacji zachodniej w zakresie tworzenia i weryfikowania wiedzy zapewniła jej dominującą pozycję w świecie. Obecnie, poza bezpośrednio obserwowalną konfrontacją na polach gospodarczych i politycznych ma miejsce niedostrzegany kryzys zaufania do wiedzy. Argumentujemy za tym, że mająca obecnie miejsce w stosunkach międzynarodowych „ucieczka od rozumu”, przejawia się w globalnej „tragedii wspólnego pastwiska”, zaś fundamentalne dla pozycji Zachodu w stosunkach międzynarodowych zaufanie do wiedzy ulega rozkładowi, co ma przełożenie na tezę o osłabianiu cywilizacji łacińskiej.


Słowa kluczowe

pandemia; konstruktywizm; wiedza; Zachód; cywilizacja

Charnovitz S., Rethinking WTO Trade Sanctions, “American Journal of International Law”, Vol. 95, Issue 4, October 2001.

Crouch C., Psucie wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Czernichowski K., Integracja afrykańska: uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010.

Flockhart T., Is this the end? Resilience, ontological security, and the crisis of the liberal international order, “Contemporary Security Policy”, 2020, Vol. 41, Issue 2.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 2000.

Guzzini S., The Reconstruction of Constructivism In International Relations, „European Journal of International Relations”, 2000, Vol. 6, Issue 2.

Heller M., Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

Holzscheiter A., Between communicative interaction and structures of signification: Discourse theory and analysis in International Relations, “International Studies Perspectives” 2014, Vol. 15, Issue 2.

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza SA, Warszawa 1996.

Is the West In Decline? Historical, Military, and Economic Perspectives, ed. B. M. Rowland, Lexington Books, New York 2016.

Kopiński D., Polus A., Nędza koncepcji globalnych dóbr publicznych, „Politeja”, Nr 3 (60), 2019.

Krastev I., Holmes S., The light that failed. Why the West is losing the fight for democracy, Pegasus Books, New York 2020.

Murray D., Przedziwna śmierć Europy. Imigracja. Tożsamość. Islam, Zysk i S-ka, Poznań 2017.

Onuf N. G., Making Sense, Making Worlds, Routledge, London 2013.

Penman J., Biohistory. Decline and Fall of the West, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2015.

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Ruggie J. G., Multilateralism: the Anatomy of an Institution, “International Organization”, Summer1992, Vol. 46, No. 3.

Scholte J. A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Humanitas, Sosnowiec 2006.

Scruton R., Zachód i cała reszta, Zyk i S-ka, Poznań 2003.

Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Dialog, Warszawa 2007.

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004.

Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2008.

Westwood S., Diamond J., Trump announces face mask manufacturing deal with 3M after contentious negotiations, CNN [online], 07 IV 2020, [dostęp: 01 IX 2020], dostępny w internecie: < https://edition.cnn.com/2020/04/06/politics/trump-3m-defense-production-act-masks/index.html>.

Woods N., Global Governance after the Financial Crisis: A New Multilateralism or the Last Gasp of the Great Powers?, “Global Policy”, 2010, Vol. 1, Issue 1

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-31


Mikiewicz, P., & Polus, A. (2021). Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty. Sprawy Międzynarodowe, 73(3), 19-39. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.3.04

Przemysław Mikiewicz 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9128-4237
Andrzej Polus  andrzej.polus@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6305-1599