Stanowisko Czech i Słowacji wobec Inicjatywy Trójmorza

od inaugurującego szczytu w Dubrowniku po spotkanie w Lublanie


Abstrakt

This article attempts to identify the decision-making process of the authorities in the Czech Republic and Slovakia accompanying the establishment of the Three Seas Initiative – a new project of regional cooperation in Central Europe. Describing the reactions of Prague and Bratislava to the presidential summit in Dubrovnik inaugurating the project and the subsequent evolution of the attitudes of both countries in recent years makes it possible to show  the role and importance attributed to the Three Seas Initiative by the Czechs and Slovaks.


Słowa kluczowe

Inicjatywa Trójmorza; Republika Czeska; Republika Słowacka; małe państwa

Bajda P., Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1992–2016, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kraków–Warszawa 2018.

Bajda P., Współpraca wyszehradzka – nowe wyzwania w zmieniającej się Europie. Ocena polskiej prezydencji w V4 2012/13. Od minilateralizmu do makroregionu, [w:] Europa Środkowa – Central Europe, t. 3: Instytucje demokracji bezpośredniej, zagadnienia systemów politycznych i współpracy regionalnej w Europie Środkowej, red. K. Koźbiał, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015.

Bajda P., The Visegrad Group in the security architecture of Europe, „The Warsaw Institute Review” 2018, vol. 4, issue 7, s. 10–17 [online], dostępny w internecie [dostęp: 24 VI 2020]: <https://warsawinstitute.review/category/issue-2018/issue-42018/>.

Dostál V., Understanding New Polish Intermarium: Trap or Triumph for the Visegrad Group?, „Policy Paper” 2016, vol. 3, s. 2–8 [online], dostępny w internecie [dostęp: 24 VI 2020]: <http://www.amo.cz/wp–content/uploads/2016/06/amocz_pp_03_2016_web.pdf>.

Groszkowski J., Deklaracja sławkowska. Nowy format współpracy regionalnej, Ośrodek Studiów Wschodnich [online], 4 II 2015 [dostęp: 13 VI 2020], dostępny w internecie: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-04/deklaracja-slawkowskanowy-format-wspolpracy-regionalnej>.

Haszczyński J., Milos Zeman – Donald Trump. Czeski film z niewdzięcznym prezydentem USA, „Rzeczpospolita” [online], 27 VII 2017 [dostęp: 25 VI 2020], dostępny w internecie: <https://www.rp.pl/Swiat/307249892-Milos-Zeman---Donald-Trump-Czeski-film-z-niewdziecznym-prezydentem-usa.html>.

Janulewicz Ł., Żornaczuk T., Niemcy wobec Inicjatywy Trójmorza, „Biuletyn Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2019, nr 120 (1868).

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Instytut Studiów Politycznych pan, Warszawa 2019.

Masaryk T. G., Kroměříž lectures. Problem of a small nation, Nakladatelství trigon, Praha 2010.

Naím M., Minilateralism. The magic number to get real international action, „Foreign policy” [online], 21 VI 2006 [dostęp: 16 VI 2020], dostępny w internecie: <https://foreignpolicy.com/2009/06/21/minilateralism/>.

Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020.

Żarna K., Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Bajda, P. (2020). Stanowisko Czech i Słowacji wobec Inicjatywy Trójmorza. Sprawy Międzynarodowe, 73(2), 91-108. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.03

Piotr Bajda 
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3940-2421