Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 76 Nr 2 (2023): Wojna Rosji z Ukrainą: zagadnienia międzynarodowe i wewnętrzne

Reakcja międzynarodowa na wojnę Rosji z Ukrainą

Korea Południowa wobec inwazji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2023.76.2.14
Przesłane: 22 sierpnia 2023
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to wydarzenie, które całkowicie zmieniło dotychczasowy ład międzynarodowy. Od początku działań wojennych można było wyróżnić państwa, które wspierają zaatakowaną Ukrainę i te z Rosją sympatyzujące. Korea Południowa, podobnie jak większość państw Zachodu, poparła Ukrainę, ale odmówiła przekazania jej broni. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje, ponieważ Republika Korei dysponuje zaawansowanymi typami uzbrojenia, jej pozycja na globalnym rynku broni stale rośnie, a dzięki popularności osiągnięć kulturalnych była dotychczas postrzegana na świecie tylko pozytywnie. Jednak wojna w Ukrainie zachwiała globalnym porządkiem i zmieniła dotychczasowe determinanty. W niniejszym artykule zostanie przedstawione stanowisko władz Korei Południowej wobec rosyjskiej inwazji w Ukrainie oraz będą omówione przyczyny obecnej polityki i sposoby jej zmiany.

Bibliografia

 1. Axe D., South Korean breaching vehicles will help Ukraine replace its counteroffensive losses, „Forbes” [online], 18 IX 2023 [dostęp: 19 XI 2023]: <https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/09/18/south-korean-breaching-vehicles-will-help-ukraine-replace-its-counteroffensive-losses/>.
 2. Beczkowska J., „Bezpieczeństwo to Stany Zjednoczone, gospodarka to interes narodowy” – Korea Południowa wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej, [w:] Formy mocarstwowości we współczesnym świecie – studium przypadków, red. M. Marczuk-Karbownik, K. Żakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2023, s. 73–89: <https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/48078/73-89_Beczkowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [dostęp: 8 XI 2023].
 3. Bielecki J., Dwuznaczna gra Seulu z Kijowem, „Rzeczpospolita” [online], 9 III 2023 [dostęp: 5 XII 2023]: <https://www.rp.pl/polityka/art38091271-dwuznaczna-gra-seulu-z-kijowem>.
 4. Cha S., Time for a change? Seoul faces pressure to send weapons to Ukraine., „Japan Times” [online], 13 VII 2023 [dostęp: 29 XI 2023]: <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/07/13/asia-pacific/seoul-poland-ukraine-defense-exports/>.
 5. Choe S., South Korea is exporting billions in arms, just not to Ukraine, „Japan Times” [online], 6 III 2023 [dostęp: 1 V 2023]: < https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/06/asia-pacific/south-korea-arms-exports/>.
 6. Chung K., South Korea’s quest to become a global pivotal state, „The Diplomat” [online], 4 XI 2023 [dostęp: 26 XI 2023]: <https://thediplomat.com/2023/11/south-koreas-quest-to-become-a-global-pivotal-state/>.
 7. Czulda R., „Umowy z Polską to także korzyść dla bezpieczeństwa Korei”. Koreański generał dla Defence24.pl o sprzęcie i współpracy, Defence24.pl [online], 27 VIII 2022 [dostęp: 4 V 2023]: <https://defence24.pl/geopolityka/umowy-z-polska-to-takze-korzysc-dla-bezpieczenstwa-korei-koreanski-general-dla-defence24pl-o-sprzecie-i-wspolpracy>.
 8. Czulda R., South Korea remains unwilling to provide military aid to Ukraine, Pulaski.pl [online], 23 V 2023 [dostęp: 4 VI 2023]: <https://pulaski.pl/pulaski-policy-paper-south-korea-remains-unwilling-to-provide-military-aid-to-ukraine-robert-czulda/>.
 9. Davies C., Pentagon leaks cast harsh light on South Korea’s timid foreign policy, „Financial Times” [online], 12 IV 2023 [dostęp: 30 XI 2023]: <https://www.ft.com/content/151880d1-51a2-.45be-a26f-3cf5da933087>.
 10. Janovsky J. i in., Kyiv’s K-Support: South Korean Military Aid To Ukraine, Oryxspioenkop.com [online], 19 IX 2023 [dostęp: 14 XI 2023]: <https://www.oryxspioenkop.com/2023/09/kyivs-k-support-south-korean-military.html>.
 11. Kelly R. E., South Korea's bewildering stance on the Ukraine conflict, „Japan Times” [online], 18 IV 2022 [dostęp: 5 V 2023]: <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2022/04/18/commentary/world-commentary/south-korea-confusion-ukraine>.
 12. Kim A., (Up close in Yeouido) Days of strategic ambiguity are over: Rep. Shin Won-sik, „The Korea Herald” [online], 14 VI 2023 [dostęp: 21 VI 2023]: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230614000682>.
 13. Kim S., Park J., Shin H., Exclusive: South Korea's Yoon opens door for possible military aid to Ukraine, „Reuters” [online], 19 IV 2023 [dostęp: 14 XI 2023]: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-yoon-opens-door-possible-military-aid-ukraine-2023-04-19/>.
 14. Kim Y. C., Interview 'Seoul can provide lethal aid to Kyiv': ex-ruling party chief, „The Korea Times” [online], 2 III 2023 [dostęp: 22 VI 2023]: <https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/06/113_346371.html>.
 15. Korean government announces details on financial sanctions against Russia, Ministry of Economy and Finance Republic of Korea, „Korea.net” [online], 1 III 2022 [dostęp: 26 XI 2023]: <https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=5302&type=N&insttCode=A260122>.
 16. Lee H., Protest against lethal aid to Ukraine, „The Korea Times” [online], 23 IV 2023 [dostęp: 14 VII 2023]: <https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/04/356_349576.html>.
 17. Lim E., South Korea’s security and foreign policy after the war in Ukraine, The Asia-Pacific Leadership Network [online], 31 III 2022 [dostęp: 24 VIII 2022]: <https://www.apln.network/analysis/commentaries/south-koreas-security-and-foreign-policy-after-the-war-in-ukraine>.
 18. Maciejewski A. M., Czechy kanałem przerzutowym południowokoreańskiej broni dla Ukrainy?, ZBIAM.pl [online], 30 IX 2022 [dostęp: 30 IV 2023]: <https://zbiam.pl/czechy-kanalem-przerzutowym-poludniowokoreanskiej-broni-dla-ukrainy/>.
 19. Mackenzie J., Ukraine war: Pressure builds on South Korea to send arms to Kyiv, BBC.com [online], 8 VII 2023 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.bbc.com/news/world-asia-66043946>.
 20. Mitzer S., Oliemans J., A European powerhouse: Polish military aid to Ukraine, Oryxspioenkop.com [online], 18 VIII 2022 [dostęp: 3 III 2023]: <https://www.oryxspioenkop.com/2022/08/a-european-powerhouse-polish-military.html>.
 21. Mitzer S., Oliemans J., Answering the call: heavy weaponry supplied to Ukraine, Oryxspioenkop.com [online], 11 IV 2022 [dostęp: 17 VI 2023]: <https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html>.
 22. MOFA spokesperson’s statement on situation regarding Ukraine, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, „Korea.net” [online], 25 II 2022 [dostęp: 21 XI 2023]: <https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=6314&type=O&insttCode=>.
 23. Nam H., S. Korea-Russia ties sour after Yoon's remarks on Ukraine war, „The Korea Times” [online], 20 IV 2023 [dostęp: 5 V 2023]: <https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/04/120_349459.html>.
 24. O’Malley S., South Korea as global pivot state, „The Korea Times” [online], 28 III 2023 [dostęp: 27 IV 2023]: <https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2023/03/197_347821.html>.
 25. Pardo R. P., Kim S., South Korea: siding with the west and distancing from Russia, „International Politics” 2023, vol. 60, pp. 1113–1133, DOI: 10.1057/s41311-023-00431-1.
 26. Pardo R. P., South Korea as a „global pivotal state”: the role of partners, Brussels-School.be [online], 21 IV 2022 [dostęp: 30 XI 2023]: <https://brussels-school.be/sites/default/files/CSDS%20Policy%20brief_2207_0.pdf>.
 27. Park C. H., Is South Korea ready to be a global pivotal arms exporter?, „The Diplomat ” [online], 13 VII 2023 [dostęp: 30 XI 2023]: <https://thediplomat.com/2023/07/is-south-korea-ready-to-be-a-global-pivotal-arms-exporter/>.
 28. Pietrewicz O., Intensyfikacja współpracy Korea Południowa–NATO, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych [online], 4 VIII 2022 [dostęp: 18 VI 2023]: <https://www.pism.pl/publikacje/intensyfikacja-wspolpracy-korea-poludniowa-nato>.
 29. Pietrewicz O., Japonia i Korea Południowa wobec agresji Rosji na Ukrainę, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych [online], 3 III 2022 [dostęp: 6 V 2023]: <https://www.pism.pl/publikacje/japonia-i-korea-poludniowa-wobec-agresji-rosji-na-ukraine>.
 30. Pietrewicz O., Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Wydawnictwo Asian Century, Warszawa 2020.
 31. Pietrewicz O., Przełomowa deklaracja. Korea przekaże pomoc wojskową Ukrainie?, Podróż bez paszportu [online], 19 IV 2023 [dostęp: 30 IV 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=NCjvAaUpPrg>.
 32. Pietrewicz O., Stosunki Chiny – Korea Południowa: próba wyjścia z impasu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych [online], 5 I 2018 [dostęp: 8 XI 2023]: <https://pism.pl/upload/images/artykuly/legacy/files/23903.pdf>.
 33. Prospects on K-defense in 2023, Arirang News [online], 30 I 2023 [dostęp: 19 XI 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=JMIvI9YRLnY>.
 34. Raubo J. M., Północnokoreański „magazyn z bronią” otwarty nie tylko dla Rosji [Opinia], Defence24.pl [online], 7 XI 2023 [dostęp: 7 XI 2023]: <https://defence24.pl/geopolityka/polnocnokoreanski-magazyn-z-bronia-otwarty-nie-tylko-dla-rosji-opinia>.
 35. Rodkiewicz W., Młodszy partner Chin. Polityka Rosji wobec problemu koreańskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2018 (Punkt Widzenia, nr 72): <https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/PW_72_Mlodszy-partner-Chin_net.pdf> [dostęp: 12 XI 2023].
 36. Roehrig T., Becoming an “Unfriendly” State: South Korea–Russia Relations and the Invasion of Ukraine, „Asian Survey” 2022, vol. 62, issue 5–6, pp. 866–892, DOI: 10.1525/as.2022.1799278.
 37. Ryu Y., South Korea in 2022: Aspiring to become a global pivotal state?, „East Asian Policy” 2023, t. 15, no. 1, pp. 7–21, DOI: 10.1142/S1793930523000016.
 38. Shin G., Gordon H. M., Webster M., It’s time for K-pop stars to speak out on human rights, „The Diplomat” [online], 18 IV 2022 [dostęp: 27 XI 2023]: <https://thediplomat.com/2022/04/its-time-for-k-pop-stars-to-speak-out-on-human-rights/>.
 39. Shin J., Arms support for Ukraine should be through international consensus, EU expert says, „The Korea Herald” [online], 31 V 2023 [dostęp: 29 XI 2023]: <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230530000783>.
 40. Shin J., South Korea's dilemma over sending arms to Ukraine, „The Korea Herald” [online], 13 II 2023 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230213000588>.
 41. Snyder S., South Korean views of rising tensions between Russia and the Ukraine, „Forbes” [online], 11 II 2022 [dostęp: 25 XI 2023]: <https://www.forbes.com/sites/scottasnyder/2022/02/11/south-korean-views-of-rising-tensions-between-russia-and-the-ukraine/.
 42. Stangarone T., How to snhance South Korea’s support for Ukraine, „The Diplomat” [online], 15 III 2023 [dostęp: 24 XI 2023]: <https://thediplomat.com/2023/03/how-to-enhance-south-koreas-support-for-ukraine/>.
 43. Stelmach W., Korea Płd. dostarczy broń Ukrainie? „To będzie zależało od działań Rosji”, RMF24.pl [online], 20 IV 2023 [dostęp: 27 XI 2023]: <https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-korea-pld-dostarczy-bron-ukrainie-to-bedzie-zalezalo-od-dzia,nId,6729091#crp_state=1>.
 44. Strnad G., Wyzwania i kierunki nowej administracji prezydenta Yoon Suk Yeola, „Azja-Pacyfik” 2022, t. 25, s. 43-54, DOI: 10.15804/ap2022.1.03.
 45. Turcsányi R. Q., Dubravčíková K., Kang S., Iocovozzi J., Šimalčík M., Husenicová L., South Korean public opinion on the world in times of global turmoil. US yay, China nay, Japan meh, Central European Institute of Asian Studies, Bratislava 2022: <https://ceias.eu/wp-content/uploads/2022/09/Korean-poll-finaldraft-adjustments-3-1_rqt-1-2.pdf> [dostęp: 30 XI 2023].
 46. Węglarczyk B., Japonia w cieniu wojny. „To, co dzieje się w Ukrainie, może wydarzyć się i u nas”, Onet.pl [online], 26 I 2023 [dostęp: 28 XI 2023]: <https://wiadomosci.onet.pl/swiat/japonia-w-cieniu-wojny-w-ukrainie-spory-graniczne-z-rosja-chinami-i-korea/2gs73jg>.
 47. Who profits from the Ukraine war? South Korea increases arms sales to a record high, WION [online], 22 XI 2022 [dostęp: 27 XI 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=GzU86U0rezY>.
 48. Yeo A., South Korean foreign policy in the Indo-Pacific era, Brookings.edu [online], 14 XI 2022 [dostęp: 28 XI 2023]: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/11/FP_20221123_rok_indo_pacific_yeo.pdf>.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.