Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 76 Nr 2 (2023): Wojna Rosji z Ukrainą: zagadnienia międzynarodowe i wewnętrzne

Wojna Rosji z Ukrainą: zagadnienia międzynarodowe i wewnętrzne

Współczesny opór ukraińskich kobiet – w rewolucji i na wojnie

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2023.76.2.03
Przesłane: 19 lipca 2023
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

Fundamentalne zasady demokracji przewidują stworzenie równych możliwości samorealizacji osobowości, niezależnie od jej płci, wieku, narodowości i pochodzenia społecznego. Ukraina, deklarując się jako państwo prawne, socjalne i demokratyczne, wzięło na siebie odpowiedzialność za zapewnienie równych praw i szans kobietom i mężczyznom, chroniąc ich przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć. W związku z agresją Federacji Rosyjskiej kwestia równouprawnienia płci w Ukrainie od 2014 roku nieustannie podlega aktywnym przemianom, a od 2022 roku, kiedy rozpoczęła się wojna na pełną skalę, zmiany te są coraz większe. Celem napisania artykułu jest analiza tematu równości płci w Siłach Zbrojnych Ukrainy, zmian wizerunku kobiet wojowniczek w dyskursie publicznym, wypowiedziach polityków oraz wpływ nierówności na ukraińskie społeczeństwo. Czy zmiany norm prawa zapełnią lukę braku równości płci i jak te zmiany odbierają obywatelki Ukrainy, które bronią swojego państwa.

Bibliografia

 1. Global Gender Gap Report 2022, World Economic Forum [online], VII 2022 [dostęp: 13 V 2023]: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf>.
 2. „Prawa człowieka i demokracja na świecie oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2023, s. 214/92: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023IP0011> [dostęp: 13 VII 2023].
 3. „Невидимий батальон”: участь жінок у військових діях в АТО, s. 8.
 4. „Невидимий батальон”: участь жінок у військових діях в АТО, s. 80.
 5. „Невидимий батальон”: участь жінок у військових діях в АТО, Український Жіночий Фонд, Київ 2016, s. 4.
 6. „Партнерство Біарріц”: важливі кроки в досягненні рівності, Асоціація жінок-юристок в Україні [online], 24 VIII 2021 [dostęp: 13 V 2023]: <https://jurfem.com.ua/partnerstvo-biarits-vazhlyvi-kroky-v-dosyagnenni-rivnosti/>.
 7. Безбар’єрна грамотність, Освітній серіал, Дія Освіта [online, dostęp: 13 VII 2023]: <https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy>.
 8. Вареня З., Марія Берлінська: Українське суспільство зараз – про свободу, Нова Польща [online], 30 V 2023 [dostęp: 13 VI 2023]: <https://novapolshcha.pl/article/mariya-berlinska-ukrayinske-suspilstvo-zaraz-pro-svobodu/>.
 9. Виртосу I., Не бутербродом єдиним, або Навіщо Майдану „Жіноча сотня”, Центр інформації про права людини, спеціально для УП. Життя [online], 2014 [dostęp: 13 V 2023]: <https://life.pravda.com.ua/society/2014/02/5/151445/>.
 10. Женщины Майдана – женщинам Крыма. Видеообращение, Жіноча Сотня [online], 10 III 2014 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=PbfFR-hKnGk>.
 11. Жінкам-генералам в Україні бути. Про ґендер у Збройних Силах України, Міністрество Оборони України [online], 18 VIII 2018 [dostęp: 13 V 2023]: <https://www.mil.gov.ua/diyalnist/genderni-pitannya-u-sferi-bezpeki/zhinkam-generalam-v-ukraini-buti-pro-%D2%91ender-u-zbrojnih-silah-ukraini.html>.
 12. Жінки в органах місцевого самоврядування: законодавство, політика, статистика, Запобігання та боротьба із сексизмом на місцевому рівні в Україні, Конгрес місцевих та регіональних влад, Київ 2020, s. 10: <https://rm.coe.int/16809ee580> [dostęp:14 VII 2023].
 13. Жінки Майдану, фото вистаставка. Фонд Фулбрайта, Український жіночий фонд, Жіноча сотня, Splino.TV [online], 5 IV 2014 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=AV5keFeB6ts> [6:35].
 14. Закон України, Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2005, no. 52, s. 561 [online, dostęp: 13 V 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text>.
 15. Закон України, Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, no. 52, s. 561 [online, dostęp: 13 V 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text>.
 16. Злобіна T., Гендер, Майдан, і Війна, і те, що після Війни. Гендерні дослідження, проект „Донбаські студії”, Фонд ІЗОЛЯЦІЯ, Платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Генріха Бьолля, Київ 2015, s. 154.
 17. Кабінет Міністрів України Розпорядження Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи „Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності, gov.ua [online, dostęp: 13 V 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-2020-%D1%80#n10>.
 18. Кабінет Міністрів України Розпорядження Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки, [dostęp: 13 V 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2006-р#Text>.
 19. Кабінет Міністрів України: Постанова від 14 жовтня 1994 р. N 711, Київ Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік [online, dostęp: 13 VII 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-94-п#Text>.
 20. Кабінет Міністрів України: Розпорядження Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 2006–2010 роки, [dostęp: 13 V 2023]: ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2006-р#Text>.
 21. Керівні принципи щодо запобігання та боротьби iз сексизмом: заходи для реалізації, Запобігання та боротьба з сексизмом, Рекомендація прийнята Комітетом міністрів Ради Європи, Strasbourg Київ 2019: <https://rm.coe.int/1680968561b> [dostęp: 14 VII 2023].
 22. Магда Є., Жінка як ціль та інструмент у гібрідній війні, European Political and Law Discourse, 2017, t. 4, nr 3, s. 131–136.
 23. Майор M, Законодавчі засади інституалізації гендерної рівності в Україні, s. 127–134.
 24. Майор M., Законодавчі засади інституалізації гендерної рівності в Україні, „Політичний менеджмент” 2009, no. 6, s. 127–134: <https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/maior_zakonodavchi.pdf> [dostęp: 13 VII 2023].
 25. Марценюк T., Ґендерна соціологія Майдану: роль жінок у протестах, Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін, Інститут соціології НАН України, 2014.
 26. Міністрество Освіти і науки України, Уряд схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року, [online], 20 XII 2022 [dostęp: 13 V 2023]: <https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-vprovadzhennya-gendernoyi-rivnosti-u-sferi-osviti-do-2030- r.>.
 27. МОН виконує зобов’язання в межах міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності, – Сергій Шкарлет, Міністерство освіти і науки України [online], 12 I 2021 [dostęp: 13 V 2023]: <https://mon.gov.ua/ua/news/mon-vikonuye-zobovyazannya-v-mezhah-mizhnarodnoyi-iniciativi-partnerstvo-biarric-z-utverdzhennya-gendernoyi-rivnosti-sergij-shkarlet>.
 28. На згадки про жінок-військовослужбовиць в медіа припадає лише 5% – дослідження ІМІ, RSS [online], 15 X 2021 [dostęp: 13 V 2023]: <https://imi.org.ua/monitorings/na-zgadky-pro-zhinok-vijskovosluzhbovyts-v-media-prypadaye-lyshe-5-doslidzhennya-imi-i41836>.
 29. На Майдан массово прибывают киевляне, среди них много женщин. Прямое включение, Факти ICTV [online], 22 I 2014 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=JaV2SPwRiyg> [1:32].
 30. Офіс Президента України, Другий Саміт Перших Леді та Джентльменів | The Second Summit of First Ladies and Gentlemen, Телеканал 1+1 [online], 23 VII 2022 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=E6LnyWtnLkA>.
 31. Офіційне інтернет-представництво, Президент підписав закон про День захисників і захисниць України, Президент України Володимир Зеленський, [online], 3 VIII 2021 [dostęp: 13 V 2023]: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-62148100>.
 32. Питання дискримінації різних соціальних груп у ЗСУ, НАКО, 27–29 III 2023: <https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/RG_032023_CATI_NAKO.pdf> [dostęp: 13 V 2023].
 33. Платон, Держава (Platon, Państwo), przeł. D. Koval, Kijów 2000, s. 139.
 34. Постанова Верховної Ради України Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України, Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2004, no. 50, s. 545 [online, dostęp: 13 V 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-15#Text>.
 35. Приседська B., Офіційна жіноча військова форма. Як ЗСУ роблять ще один крок до рівності в армії, [online], 18 VII 2022 [dostęp: 13 V 2023]: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-62148100>.
 36. Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв, Міністерство Оборони України [online, dostęp: 14 VII 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-17#Text>.
 37. Про проект: #ArmWomenNow [online, dostęp: 13 V 2023]: <https://armwomennow.com/#about>.
 38. Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Відкритість, дієвість, результативність” [online, dostęp: 13 V 2023]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/n0001120-03?lang=uk#Text>.
 39. Проєкт „Невидимий батальйон”, Про нас [online, dostęp:13 V 2023]: <https://invisiblebattalion.org/about/#historil>.
 40. Скібіцька Ю., Жінки на війні.
 41. Скібіцька Ю., Жінки на війні. Проблеми бійчинь ЗСУ після повномасштабного вторгнення, Гендер в деталях [online], 30 VI 2022 [dostęp: 13 V 2023]: <https://genderindetail.org.ua/season-topic/dosvidy-viyny/zhinky-na-viyni-problemy-biychyn-zsu.html>.
 42. У Генштабі заявили, що «при необхідності» можуть мобілізувати жінок від 20 років, УНІАН [online], 30 I 2015 [dostęp: 13 V 2023]: <https://www.unian.ua/society/1038173-u-genshtabi-zayavili-scho-mobilizatsiya-viyskovozobovyazanih-jinok-vidbudetsya-na-dobrovilniy-osnovi.html>.
 43. Укрправда, Азаров натякнув, що жінкам – не місце в його уряді, Усі розділи [online], 19 III 2010 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://www.pravda.com.ua/news/2010/03/19/4876688/>.
 44. Хромейчук O., Ґендер і націоналізм на Майдані, Historians [online], 27 X 2015 [dostęp: 13 V 2023]: <http://historians.in.ua/index.php/en/ dyskusiya/1673-olesia-khromeichuk-gender-i-natsionalizm-na- maidani-a>.
 45. Хромейчук O., Ґендер і націоналізм на Майдані.
 46. Це команда радників з гендерних питань Збройних Сил України, Офіційний Telegram-канал Ганна Маляр, [online], 7 V 2023 [dostęp: 13 V 2023]: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-62148100>.
 47. Чаттер’є Ч., Ідеологія, гендер і пропаганда в Радянському Союзі: історичний огляд, przeł. Р. Дзюба, Гендерні дослідження, проект „Донбаські студії”, Фонд ІЗОЛЯЦІЯ, Платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Генріха Бьолля, Київ 2015, s. 114.
 48. Янукович у Давосі: Увік ... увікмніть Україну ... почнуть роздягатися жінки, 5 канал [online], 28 I 2011 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://www.youtube.com/watch?v=GqcNgBM5DEw>.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.