Piotr L. Wilczyński, Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy


Roszkowski, W. (2021). Piotr L. Wilczyński, Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy. Studia Polityczne, 49(1), 209-209. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.1.10

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>