Tadeusz Paweł Rutkowski, Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii


Roszkowski, W. (2021). Tadeusz Paweł Rutkowski, Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii. Studia Polityczne, 49(2), 149-150. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.2.12

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>