Pisma machabejskie

(rec.: Justyna Melonowska, Pisma machabejskie, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2020)


Roszkowski, W. (2021). Pisma machabejskie. Studia Polityczne, 49(3), 179-180. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.10

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>