Wokół małych Ojczyzn. Suwalski Słownik Biograficzny jako przykład utrwalania pamięci miasta wielokulturowego

Z. Fałtynowicz (red.), Suwalski Słownik Biograficzny, t. 1, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach, Suwałki 2021


Jasiewicz, K. (2022). Wokół małych Ojczyzn. Suwalski Słownik Biograficzny jako przykład utrwalania pamięci miasta wielokulturowego. Studia Polityczne, 49(4), 201-208. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.09

Krzysztof Jasiewicz  krzysztof.jasiewicz.isppan@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9559-972X
Inne teksty tego samego autora