Andrzej Nowak, Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X–XXI w.


Roszkowski, W. (2022). Andrzej Nowak, Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X–XXI w. Studia Polityczne, 50(2), 181-182. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.2.09

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>