Piotr Mazurkiewcz, Wiara, nadzieja, polityka


Roszkowski, W. (2022). Piotr Mazurkiewcz, Wiara, nadzieja, polityka. Studia Polityczne, 50(3), 249-251. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.3.12

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>