U.S. National Interests and Strategic Objectives Pursued in Iraq at the Beginning of the Twenty First Century


Abstrakt

In the early 21st century, the foreign policy of the United States (US) towards Iraq was intensifi ed and certain American national interests and strategic goals were pursued in this area. The article analyses three groups of objectives: political, economic and geostrategic (military), which, with varying levels of intensity, the US government pursued in Iraq during that period. At the same time, the author focuses not only on the declared goals but also on those actually implemented. She outlines the main US national interests (divided into vital, very important, important and secondary interests) that determine its goals and strategies. Finally, the effects of the US strategic goals in Iraq are referred to, showing which actions have brought the expected results, and which have not been very effective.


Alon G., Sharon to Panel: Iraq Is Our Biggest Danger, Haaretz, August 13, 2002, www.haaretz.com/1.5024848.

Arango T., Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over’, “The New York Times”, July 15, 2017, www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html.

Brzezinski Z., A Tale of Two Wars: The Right War in Iraq, and the Wrong One War of Necessity, “Foreign Affairs”, Vol. 88, No. 3 (May/June 2009).

Cachero P., US taxpayers have reportedly paid an average of $8,000 each and over $2 trillion total for the Iraq war alone, www.businessinsider.com/us-taxpayers-spent-8000-each-2-trillion-iraq-war-study-2020-2?IR=T.

Castro Santos M., Teixeira U., The essential role of democracy in the Bush Doctrine: the invasions of Iraq and Afghanistan, “Revista Brasileira de Política Internacional” 2013, Vol. 56, Issue 2.

Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

Doran M., Palestine, Iraq, and American Strategy, “The New York Times”, January 7, 2003, https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/cfr/international/1_FA_nift_030106_doran.html?pagewanted=7.

Dudkiewicz H., Prawo międzynarodowe w kwestii państwa upadłego, in: Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, ed. R. Kłosowicz, A. Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Farer T., Collectively Defending Democracy in the Western Hemisphere, Introduction and Overview, in: Beyond Sovereignty: Collectively Defending Democracy in the Americas, ed. Tom Farer, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996.

Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Wydawnictwo UAM, Poznań 2010.

Frankowski P., Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Adam Marszałek, Toruń 2006.

Gerth J., Natta Jr D. van, The Struggle For Iraq: Postwar Rebuilding; Halliburton Contracts in Iraq: The Struggle to Manage Costs, “The New York Times”, December 29, 2003, www.nytimes.com/2003/12/29/world/struggle-for-iraq-postwar-rebuilding-halliburton-contracts-iraq-struggle-manage.html.

Gongloff M., Iraq rebuilding contracts awarded Halliburton, CNN, March 25, 2003, https://money.cnn.com/2003/03/25/news/companies/war_contracts/

Hinnebusch R., The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications, “Critique: Critical Middle Eastern Studies” 2007, no 16:3.

Hunt M.H., Ideology and U.S. Foreign Policy, Yale University Press, New Heaven 2009.

Israel: Background and U.S. Relations, in: Congressional Research Service Report for Congress, Washington, February 28, 2014.

Jarczewska-Romaniuk A., Amerykańskie wizje ładu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny, in: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje – koncepcje – paradygmaty, ed. R. Kuźniar, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, no. II.

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Luft G., Korin A., Energy Security Challenges for the 21st Century: A Reference Handbook Praeger, Santa Barbara 2009.

Maddox B., Henry Kissinger on Iraq: “I don’t think some people understood the extent of the cleavage between Shia and Sunni”, “Prospect”, September 17, 2014, www.prospectmagazine.co.uk/world/henry-kissinger-on-iraq-i-dont-think-some-people-understood-the-extent-of-the-cleavage-between-shia-and-sunni.

Mearsheimer J., Walt S., Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, Farrar, Straus and Giroux, New York 2008.

Morgenthau H.J., Polityka między narodami: walka o potęgę i pokój, Difin, Warszawa 2010.

Sharp J., U.S. Foreign Aid to Israel, in: Congressional Research Service Report for Congress, Washington, August 7, 2019.

Tran M., Halliburton misses $600m Iraq contract, “The Guardian”, March 31, 2003, www.theguardian.com/business/2003/mar/31/iraq.usnews

Waśko-Owsiejczuk E., Europe’s Position in US Security Policy at the beginning of the 21st century, “International and Security Studies” 2017, no. 1.

Waśko-Owsiejczuk E., Koncepcja bezpieczeństwa USA, in: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, ed. R. Zięba, Poltext, Warszawa 2018.

Wiśniewski B., Teoria demokratycznego pokoju, in: Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, ed. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, (Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2015).

Wójcik Ł., USA–Izrael: Najważniejszy sojusz na świecie, „Polityka”, February 17, 2015, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1609143, 1,usaizrael-najwazniejszy-sojusz-na-swiecie.read.

Wordliczek R., Stany Zjednoczone i Unia Europejska jako promotorzy reform demokratycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1.

Zając J., Polityka wobec Bliskiego Wschodu, in: Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, ed. J. Zając, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

Zięba R., Cele polityki zagranicznej państwa, in: Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, ed. R. Zięba, Adam Marszałek, Toruń 2005.


Opublikowane : 2023-05-17


Waśko-Owsiejczuk, E. (2023). U.S. National Interests and Strategic Objectives Pursued in Iraq at the Beginning of the Twenty First Century. Studia Polityczne, 51(1), 113-132. https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.1.05

Ewelina Waśko-Owsiejczuk  wasko-owsiejczuk@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9021-3100