Od redaktora


Roszkowski, W., & Żelichowski, R. (2020). Od redaktora. Studia Polityczne, 48(2), 9-18. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.13

Wojciech Roszkowski 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Ryszard Żelichowski  rzeli@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7888-8423
Inne teksty tego samego autora