Aristina Pop-Săileanu, „Niech żyją partyzanci, dopóki nie przyjdą Amerykanie”. Opowieści z gór, więzienia i okresu wolności


Roszkowski, W. (2020). Aristina Pop-Săileanu, „Niech żyją partyzanci, dopóki nie przyjdą Amerykanie”. Opowieści z gór, więzienia i okresu wolności. Studia Polityczne, 48(2), 305-306. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.15

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>