Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wiekuAlexander R., Angela Merkel i kryzys migracyjny, Fundacja Świętego Mikołaja, Redakcja „Teologii Politycznej”, Warszawa 2017, s. 11–12.

Czachór Z., Razem czy osobno? Polska i Niemcy po wyborach, https://publica.pl/tekstyczachor-razem-czy-osobno-polska-i-niemcy-po-wyborach.

Fiszer J.M., Czasak M., Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Warszawa 2019, s. 149–151.

Kirpsza A., Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Kosman M.M., Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 398–402.

Malinowski K., Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2004, nr 34, s. 10–14.

Niemann A., Explaining Decisions in the European Union, Cambridge 2010.

Stempin A., Angela Merkel cesarzowa Europy, Agora SA, Warszawa 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Fiszer, J. M. (2020). Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku. Studia Polityczne, 48(3), 171-176. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.3.08

Józef M. Fiszer  fiszer@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2461-4341
Inne teksty tego samego autora