Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Temat numeru

The State, Democracy, and Class Rule: Remarks on the Hoppean Approach

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.05
Przesłane: 6 marca 2021
Opublikowane: 21.06.2021

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest teoria walki klas zaproponowana przez Hansa-Hermanna Hoppego, jednego z głównych przedstawicieli libertariańskiej filozofii politycznej utrzymanej w radykalnej tradycji Murraya N. Rothbarda. Omawiana teoria zostaje przez autora zrekonstruowana i opatrzona krytycznymi komentarzami. Uwagi autora skupiają się na etycznym i metodologicznym tle stanowiska Hoppego, przy czym zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy podejście klasowe zgodne jest z poglądami myśliciela na etykę i metodologię, a także jego stanowiskiem politycznym. Zdaniem autora, teoria klasowa nie tylko nie przeczy innym zasadniczym przekonaniom Hoppego, ale wręcz stanowi nieodzowny element jego libertariańskiej filozofii. Istotne napięcie zachodzi jednakże między podejściem klasowym a drugorzędnym poglądem filozoficznym Hoppego, jakim jest jego historyczny idealizm. Artykuł wieńczy wskazanie kilku dalszych zagadnień Hoppeańskiej teorii klas, które powinny zdaniem autora stanowić przedmiot dalszych badań.

Bibliografia

 1. Apel K.O., ‘Zasada samofundowania swoich podstaw w hermeneutycznej rekonstrukcji historii’, trans. P. Znaniecki, in: T. Buksiński (ed.), Rozumność i racjonalność, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 1997.
 2. Bastiat F., ‘Government’, in: The Bastiat Collection. Two Volumes, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2007.
 3. Block W., ‘Toward a Libertarian Theory of Guilt and Punishment for the Crime of Statism’, in: J.G. Hülsmann, S. Kinsella (eds), Property, Freedom, and Society. Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, The Ludwig von Mises Institute, Auburn AL 2009.
 4. Chmielowski M., Agoryzm. Teoria i praktyka, Katowice: Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, 2015.
 5. Conger W., Agorist Class Theory. A Left Libertarian Approach to Class Conflict, the place and the publisher unspecified, 2016
 6. Cubeddu R., The Philosophy of the Austrian School, London – New York: Routledge 2005.
 7. Friedman D., The Machinery of Freedom. Guide to a Radical Capitalism, Chicago: Open Court Publishing Company, 1989.
 8. Giddens A., Sociology. Fifth Edition, Cambridge – Malden MA: Polity Press, 2006.
 9. Hart H., ‘Are There Any Natural Rights?’, The Philosophical Review 1955, Vol. 64, No. 2.
 10. Hoppe H-H., A Theory of Socialism and Capitalism, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2016.
 11. Hoppe H-H., Democracy – the God that Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, New Brunswick – London: Transaction Publishers, 2007.
 12. Hoppe H-H., Economic Science and the Austrian Method, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2007.
 13. Hoppe H-H., Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus, Opladen: Westdeutscher Verlag, Opladen 1987.
 14. Hoppe H-H., Getting Libertarianism Right, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2018.
 15. Hoppe H-H., ‘Introduction’, in: idem (ed.), The Myth of National Defense. Essays on the Theory and History of Security Production, The Ludwig von Mises Institute, Auburn AL 2003.
 16. Hoppe H-H., Kritik der Kausalwissenschafltichen Sozialforschung. Untersuchungen zur Grundlegung von Soziologie und Oekonomie, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1983.
 17. Hoppe H-H., ‘Nationalism and Secession’, Chronicles, November 1993, pp. 23–25.
 18. Hoppe H-H., The Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2006.
 19. Hoppe H-H., The Great Fiction, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2021.
 20. Jasay de A., The State, Indianapolis: Liberty Fund, 1998.
 21. Kant I., Idea powszechnej historii w aspekcie kosmpolitycznym, in: idem, Rozprawy z filozofii historii, trans. M. Żelazny et al., Kęty: Antyk, 2005.
 22. Kinsella S., What Libertarianism Is, [in:] J.G. Hülsmann, S. Kinsella (eds), Property, Freedom, and Society. Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, The Ludwig von Mises Institute, Auburn AL 2009.
 23. Lakatos I., ‘History of Science and Its Rational Reconstructions’, in: E. Hacking, Scientific Revolutions, Oxford: Oxford University Press, 1981.
 24. Long R.T., ‘Toward a Libertarian Theory of Class’, in: D.M. Hart, G. Chartier, R.M. Kenyon, R.T. Long (eds), Social Class and State Power. Exploring an Alternative Radical Tradition, London – New York: Palgrave Macmillan, 2018.
 25. Long R.T., Machan T., Anarchism/Minarchism. Is a Government Part of a Free Country?, Burlington VT: Ashgate, 2008.
 26. Marx K., Engels F., The Communist Manifesto, trans. S. Moore, Oxford: Oxford University Press, 1992.
 27. Mearsheimer J., The Tragedy of Great Power Politics, New York – London: W.W. Norton&Company, 2001.
 28. Mill J., ‘On Those Who Pillage and Those Who Are Pillaged’, in: D.M. Hart, G. Chartier, R.M. Kenyon, R.T. Long (eds), Social Class and State Power.
 29. Exploring an Alternative Radical Tradition, London – New York: Palgrave Macmillan, 2018.
 30. Mises L., Epistemological Problems of Economics, trans. G. Reisman, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2003.
 31. Mises L., Human Action. A Treatise on Economics, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 1998.
 32. Mises L., Marxism Unmasked. From Delusion to Destruction, Irvington-on-Hudson NY: Foundation for Economic Education, 2006.
 33. Mises L., Socialism. An Economic and Social Analysis, trans. J. Kahane, New Haven: Yale University Press, 2010.
 34. Mises L., Theory and History. An Interpretation of Social and Economic Evolution, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2007.
 35. Morgenthau H., Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, New York: A. Knopf, 1948.
 36. Oppenheimer F., The State: Its History and Development Viewed Sociologically, trans. J.M. Gitterman, New York 1922.
 37. Popper K.R., The Poverty of Historicism, New York: Harper Torchbooks, 1961.
 38. Raico R., ‘Classical Liberal Roots of the Doctrine of Classes’, in: Y. Maltsev (ed.), Requiem for Marx, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 1993.
 39. Rothbard M.N., Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2000.
 40. Rothbard M.N., For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2006.
 41. Rothbard M.N., Man, Economy, and State with Power and Market, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2009.
 42. Rothbard M.N., The Ethics of Liberty, New York – London: NYU Press, 1998.
 43. Rothbard M.N., The Mystery of Banking, Auburn AL: The Ludwig von Mises Institute, 2008.
 44. Slenzok N., ‘Hansa-Hermanna Hoppego libertariańska rehabilitacja monarchii. Analiza metodologiczna’, Societas et Ius 2016, No. 5, pp. 111–132.
 45. Smith A., ‘On Conspiracies, Monopolies, and Unproductive Labour’, in: D.M. Hart, G. Chartier, R.M. Kenyon, R.T. Long (eds), Social Class and State Power. Exploring an Alternative Radical Tradition, London – New York, Palgrave Macmillan, 2018.
 46. Strauss L., ‘What is Political Philosophy?’, in: idem, What is Political Philosophy? And Other Essays, Chicago – London: The University of Chicago Press, 1959.
 47. Thierry A., ‘The Emancipation of the Bourgeoisie’, in: D.M. Hart, G. Chartier, R.M. Kenyon, R.T. Long (eds), Social Class and State Power. Exploring an Alternative Radical Tradition, London – New York: Palgrave Macmillan, 2018.
 48. Watkins J., ‘Historical Explanation in the Social Sciences’, The British Journal for the Philosophy of Science, (1957) VIII (30), pp. 104–117.
 49. Weber M., Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology, trans.
 50. E. Fishoff et al., Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1978.
 51. Weber M., ‘Politics As a Vocations’, trans. R. Livingstone, in: idem, The Vocation Lectures, Indianapolis – Cambridge: Hacket Publishing Company, 2004.
 52. Wendt A., Social Theory of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 53. Van Dun F., ‘Economics and the Limits of Value-Free Science’, Reason Papers 1986, No. 11, pp. 17–32.

Downloads

Download data is not yet available.