Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 (2019): FILOZOFIA POLSKA: MIĘDZY LOKALNYM A UNIWERSALNYM

Temat numeru

Wojciech Dzieduszycki (1848–1909) – konserwatywny myśliciel i mędrzec na wzór grecki

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.07
Przesłane: 15 grudnia 2019
Opublikowane: 28.06.2019

Abstrakt

Wojciech Dzieduszycki (1848-1909) łączył w sobie filozofa i polityka. Wzorował się na Sokratesie, z którym dzielił nie tylko zachowanie, lecz także poglądy. Dzieduszycki widział w greckim filozofie myśliciela politycznego, oddanego państwu obywatela, a więc odczytywał go w duchu konserwatywnych wartości. W Sokratesie upatrywał też „lekarstwa” na zmieniającą się rzeczywistość.

Bibliografia

 1. Bogdanowicz M.R., Wspomnienia, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 33.
 2. Chłędowski K., Pamiętniki. Galicja 1843–1880, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, s. 225.
 3. Ciszewski M., Propozycje pedagogiczne Wojciecha Dzieduszyckiego, w: Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, t. 3, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków–Ląd 1978, s. 215.
 4. Dzieduszycki W., Gruszki na wierzbie, W.L. Anczyc i Spółka, Kraków 1908, s. 3–27.
 5. Dzieduszycki W., Historya filozofii. filozofia starożytna, t. 1, Feliks West, Brody–Lwów 1914, s. 122.
 6. Dzieduszycki W., Listy o wychowaniu, odbitka z „Gazety Narodowej”, Piller i spółka, Lwów 1892, s. 7.
 7. Dzieduszycki W., Messyanizm polski a prawda dziejów, odbitka z „Przeglądu Polskiego”, Czas, Kraków 1901, s. 78.
 8. Dzieduszycki W., Sokrates i Platon. Odczyt I–II, „Niwa” 1881, t. XX, R. 10, z. 157, s. 343.
 9. Dzieduszycki W., Wykłady o piérwszéj filozofii, wygłoszone w Warszawie d. 29 lutego, 1, 2 i 3 marca 1880 r. jako rys dziejów filozofii, Józef Unger, Warszawa 1880, s. 16.
 10. Grant R.G., Bitwy. Historia wojen i konfliktów zbrojnych, przeł. A. Bukowska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 25.
 11. Jaskólski M., Ateńczyk z Jezupola, w: Idee – Państwo – Prawo [Prace poświęcone pamięci prof. dra Marka Sobolewskiego], red. J.M. Majchrowski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1991, T. DCCCXIX, z. 28, s. 161–169.
 12. Kosicka-Pajewska A., Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864–1914, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 11.
 13. Łoś S., Wspomnienia o Wojciechu Dzieduszyckim, „Życie i Myśl” 1968, R. XVIII, nr 10 (172), s. 131.
 14. Mróz T., Sokrates i Platon w interpretacji konserwatywnego polityka i filozofa Wojciecha Dzieduszyckiego (1848–1909), „Studia z filozofii Polskiej” 2011, t. 6, s. 221–248.
 15. Piskor A., Siedem ekscelencji i jedna dama, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959, s. 275–319.
 16. Twardowski K., Autobiografia filozoficzna, „Przegląd filozoficzny. Nowa seria” 1992, R. 1, nr 1, s. 22.
 17. Zawojska T., Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 15.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.