Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 14 (2012): O TOTALITARYZMIE I PAŃSTWIE TOTALITARNYM

Temat numeru

Czy idee nacjonalistyczne zakwestionują społeczeństwo liberalno-demokratyczne? Rozważania o przyszłości narodu w świecie diaspory i bezdomności

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2012.14.07
Przesłane: 5 lipca 2020
Opublikowane: 30.01.2012

Abstrakt

The author attempts to answer, by describing the phenomena involved, the question as to whether nationalist (national) ideals constitute a real threat to liberal democracy and whether, despite the popularity of nationalism, it is possible to create a post national, multicultural and cosmopolitically liberal world? Disputes around the concept of nationalism are set out, as exemplified by the views of Jacek Woroniecki and Jozef Maria Bocheński.

Downloads

Download data is not yet available.