Słowo wstępne


Święcicki, Łukasz. (2021). Słowo wstępne. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 28, 7-13. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.07

Łukasz Święcicki  lswiecicki@wp.eu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6346-2825
Inne teksty tego samego autora