Prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat h.c. Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze

2023-05-22

Członek Zespołu Redakcyjnego "Kultury i Społeczeństwa", prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze - najwyższą godność w naszej akademickiej pracy. Wręczenie doktoratu nastąpi 28 czerwca 2023 w Halle. Podczas tej podniosłej uroczystość prof. Traba wygłosi wykłąd pt. "Sukcesja kulturowa. Dlaczego (nie) potrzebujemy niechcianego dziedzictwa kulturowego"?

W liście Dziekana, prof. Andreasa Pečara informującym prof. Roberta Trabę o nadaniu doktoratu honorowego czytamy:  "Wydział Humanistyczny I: Nauki społeczne i historyczne nauki o kulturze Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze decyzją Rady Wydziału, na wniosek Instytutu Historii, w dniu 19 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o nadaniu Panu tytułu doktora honoris causa. Chciałbym pogratulować Panu w imieniu całego wydziału i złożyć moje szczere gratulacje. Honorujemy Pana za pracę nad metodologią i badaniami empirycznymi w zakresie transnarodowej historii wzajemnych oddziaływań [crossed history] oraz za osiągnięcia w krytycznym badaniu europejskich kultur i praktyk pamięci".