Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 4 (2007): Okiem antropologa

Z warsztatów badawczych

„Ludowa” wizja demokracji

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2007.51.4.10
Przesłane: 2 sierpnia 2023
Opublikowane: 19.12.2007

Bibliografia

 1. Clifford James, 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura, sztuka, tłum. Ewa Dżurak, Wydawnictwo KR, Warszawa, zwłaszcza O autorytecie etnograficznym.
 2. Clifford James, 2004, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN, Warszawa.
 3. Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej (red.), 1997, Rytualny chaos. Studium dyskursu politycznego, Aureus, Kraków.
 4. Dahl Robert A., 2000, O demokracji, tłum. Marcin Król, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 5. Dobrowolski Kazimierz, 1966, Studia nad życiem społecznym i kulturą, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 6. Geertz Clifford, 2005, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, zwłaszcza Myśl potoczna jako system kulturowy.
 7. Górz Bronisław (red.), 1994, Studia nad przemianami Podhala, WSP, Kraków.
 8. Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz, 2003, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, PWN, Warszawa.
 9. Herzfeld Michael, 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. Maria M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Malewska-Szałygin Anna (red.), 2005, Rozmowy z góralami o polityce, Trio, Warszawa.
 11. World-view, 2000, World-View, w: Nigel Rapport, Joanna Overing (red.), Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts, Routledge, London–New York.

Downloads

Download data is not yet available.