Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 Nr 1 (2024): Kłopotliwe dziedzictwo

Od redakcji

Kłopotliwe dziedzictwo – konteksty, interpretacje, działania

Przesłane: 8 kwietnia 2024
Opublikowane: 20.03.2024

Abstrakt

    

Bibliografia

Banaszkiewicz Magdalena, 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Bukowiecki Łukasz, 2020, Muzea-preteksty. Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Filipkowski Piotr, 2006, Historia mówiona i wojna, w: Sławomir Buryła, Paweł Rodak (red.), Wojna — doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, Universitas, Kraków, s. 13–35.
Fairclough Graham, 2009, New Heritage Frontiers, w: Robert Palmer (red), Heritage and Beyond, Council of Europe Publishing, Strasbourg, s. 29–32.
Fuhrmeister Christian, 2020, Architektura nazistowska a pojęcie kłopotliwego dziedzictwa, tłum. Agnieszka Topornicka, w: Jacek Purchla, Żanna Komar (red.), Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 17––24.
Kisić Višnja, 2016, Governing Heritage Dissonance Promises and Realities of Selected Cultural Policies, European Cultural Foundation, Amsterdam.
Kledzik Emilia, Michalski Maciej, Praczyk Małgorzata, 2018, Nowe narracje o „Ziemiach Odzyskanych” — propozycje, w: Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk (red.), „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, Instytut Historii UAM, Poznań, s. 9–62.
Kwiatkowski Piotr T. i in., 2010, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Muzeum II Wojny Światowej–Scholar, Gdańsk–Warszawa.
Macdonald Sharon, 2009, Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, Routledge, New York.
Macdonald Sharon, 2018, Heritage, w: Hillary Callan (red.), The International Encyclopedia of Anthropology, John Wiley & Sons, s. 1–12.
Mach Zdzisław, 1998, Niechciane miasta: migracje i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków.
Mazur Zbigniew, 2000, Wstęp, w: Zbigniew Mazur (red.), Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Instytut Zachodni, Poznań, s. 9–15.
Nawrocki Tomasz, Bierwiaczonek Krzysztof, 2019, Przetrwanie i trauma. Pamięć zbiorowa o latach wojny w śląskiej wsi, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 75–102.
Owsianowska Sabina, Banaszkiewicz Magdalena, 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6–24.
Purchla Jacek, 2020, Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce — dziedzictwo kłopotliwe?, w: Jacek Purchla, Żanna Komar (red.), Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 3–11.
Purchla Jacek, Komar Żanna (red.), 2020, Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Sakson Andrzej, 2020, Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych (1945–2020), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
Sakson Andrzej, Ciechorska-Kulesza Karolina, 2017, Od redaktorów naukowych numerów 1 i 2 z 2017 r., „Opuscula Sociologica”, nr 1, s. 5–6.
Siewior Kinga, 2018, Ziemie Odzyskane — od geografii wyobrażonej do negatywnego mnemotoposu (prolegomena), w: Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk (red.), „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, Instytut Historii UAM, Poznań, s. 63–98.
Skórzyńska Izabela, Wachowiak Anna, 2011, Region otwarty w kontekście sporu o pamięć polskich ziem zachodnich i północnych, „Sensus Historiae”, t. V, s. 47–82.
Smith Laurajane, 2006, Uses of Heritage, Routledge, London–New York.
Stobiecka Monika, 2023, Wprowadzenie. Krytyczne studia nad dziedzictwem: między teorią a praktyką, w: Monika Stobiecka (red.), Krytyczne studia nad dziedzictwem. Pojęcia, metody, teorie i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11–36.
Tunbridge John, 2018a, Czyje dziedzictwo? Globalny problem, europejski koszmar, w: John Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, tłum. Aleksandra Kamińska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 35–48.
Tunbridge John, 2018b, Problemy związane z marketingiem dziedzictwa w turystyce. Opowieść ku przestrodze oparta na przykładach z wysp i półwyspów na obrzeżach Europy, w: John Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, tłum. Aleksandra Kamińska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 105–120.
Tunbridge John, 2019, The Changing of the Guard: A Heritage Perspective Through Time, w: Robert Kusek, Jacek Purchla (red.), Heritage and Society, International Cultural Centre, Kraków, s. 13–24.
Tunbridge John, Ashworth Gregory, 1996, Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict, Wiley, Chichester–New York.
Weber Pierre-Frédéric, 2018, Reżim uczuciowy a pamięć zbiorowa. Polska pamięć o Niemcach po 1945 roku, tłum. Edyta Grotek, w: Waldemar Czachur (red.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 244–259.
Van Huis Iris i in., 2019, Introduction: Europe, Heritage and Memory — Dissonant Encounters and Exploration, w: Tuuli Lähdesmäki i in. (red.), Dissonant Heritages and Memories in Contemporary Europe, Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict, Palgrave Macmillan, Cham, s. 1–21.

Downloads

Download data is not yet available.