Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 31 (2023)

Studia, dokumenty i materiały

Obraz polskiej rzeczywistości po wrześniu 1939 r. w prasie gadzinowej

 • Piotr Łysakowski
DOI: https://doi.org/10.35757/RPN.2023.31.07
Przesłane: 20 marca 2023
Opublikowane: 12.01.2024

Bibliografia

 1. Angielska polityka kłamstw, „Nowy Kurier Warszawski”, 13 października 1939.
 2. Anglia dostarcza Polsce gazów trujących. Świadectwo rzeczoznawców szwajcarskich, „Nowy Kurier Warszawski”, 13 października 1939.
 3. Baldur von Schirach gościem Generaln. Gubernatora dr. Franka, „Goniec Krakowski”, 12 grudnia 1939.
 4. Baldur von Schirach w Warszawie, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 grudnia 1939.
 5. Berlin–Moskwa, „Nowy Kurier Warszawski”, 13 października 1939.
 6. Bezwzględna walka przeciwko paskarzom i lichwiarzom. W przypadkach ciężkiego przekroczenia przepisów – kara śmierci, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 października 1939.
 7. Biała Księga Niemiec ustala niezbicie winę Wielkiej Brytanii. Obszerny zbiór dowodów w postaci 482 urzędowych dokumentów. Przedmowa min. Ribbentropa, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 grudnia 1939.
 8. Bliska współpraca niemiecko-rosyjska, „Nowy Kurier Warszawski”, 10 listopada 1939.
 9. „Bremen” w Murmańsku stał na kotwicy przez 3 miesiące. Komandor Ahrens opisuje niezwykłą podróż transatlantyku, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 grudnia 1939.
 10. B[yły] węgierski attaché wojskowy o załamaniu się Polski, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 listopada 1939.
 11. Charakterystyczny dokument. Co wyszło na jaw w czasie badania akt warszawskiego MSZ, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 listopada 1939.
 12. Co utraciła Warszawa. 1-sza lista zburzonych domów w czasie działań wojennych, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 grudnia 1939.
 13. Co wypisywano przed wybuchem konfl iktu. „Jak wygląda gotowość niemiecka”. W jaki sposób wprowadzono w błąd społeczeństwo polskie. Przypomnienie na czasie, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 14. Czy istnieje rzeczywisty powód do wojny? Półurzędowe pismo włoskie o frontach w Europie, „Nowy Kurier Warszawski”, 8 listopada 1939.
 15. Dalszy krok na drodze współpracy między Rzeszą a Rosją Sowiecką. Uroczyste przyjęcie delegacji rosyjskiej w Krakowie przez Gubernatora Generalnego d-ra Franka, „Nowy Kurier Warszawski”, 8 grudnia 1939.
 16. Defilada oddziałów wojskowych przed Kanclerzem Rzeszy w Warszawie, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 17. Delegacja rządu sowieckiego w Berlinie, „Nowy Kurier Warszawski”, 31 października 1939.
 18. Delegacja sowiecka powróciła do Rosji, „Nowy Kurier Warszawski”, 9 grudnia 1939.
 19. Delegacja sowiecka przybywa do Krakowa, „Goniec Krakowski”, 6 grudnia 1939.
 20. Delegacja sowiecka u Generalnego Gubernatora. Uroczyste powitanie w Przemyślu i w Krakowie – Przemówienie Generalnego Gubernatora i przewodn. delegacji sowieckiej, „Goniec Krakowski”, 7 grudnia 1939.
 21. Depesza delegacji sowieckiej do Gubernatora Generalnego, „Goniec Krakowski”, 8 grudnia 1939.
 22. Dla celów społeczno-publicznych. Konfiskata polskiego majątku państwowego w guberni generalnej. Majątki samorządowe i prywatne nie objęte zarządzeniem, „Nowy Kurier Warszawski”, 24 listopada 1939.
 23. Do polskich mieszkańców Krakowa. Odezwa Polskiego Komitetu Pomocy, „Goniec Krakowski”, 19 grudnia 1939.
 24. Do ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i ruskiej ludności Generalnej Gubernji, „Goniec Krakowski”, 6 grudnia 1939.
 25. Dobry wojewoda..., „Goniec Krakowski”, 12 grudnia 1939.
 26. Doniosłe zarządzenie Generalnego Gubernatora w sprawie ruchu pojazdów mechanicznych, „Goniec Krakowski”, 28 grudnia 1939.
 27. Dostawy rosyjskie rozpoczęte. Szybkie tempo niemiecko-rosyjskiej wymiany towarów, „Nowy Kurier Warszawski”, 7 listopada 1939.
 28. Dr. Frank przyjmie delegację sowiecką, „Nowy Kurier Warszawski”, 6 grudnia 1939.
 29. Działalność prawników niemieckich podczas wojny. Zasadniczy referat Generalnego Gubernatora, ministra Rzeszy dra Franka, „Goniec Krakowski”, 5 grudnia 1939.
 30. Englands Schande, „Der Angriff”, 13 października 1939.
 31. Fałszywe banknoty złotowe w obiegu. Ostrzega się przed przyjmowaniem falsyfikatów oznaczonych przez „Bank Polski”, „Goniec Krakowski”, 19 grudnia 1939.
 32. Generalgovernement für die besetzten polnischen Gebiete, „Nowy Kurier Warszawski”, 23 listopada 1939.
 33. Generalny Gubernator zabezpieczył dzieła sztuki, „Goniec Krakowski”, 21 grudnia 1939.
 34. Goering i Ribbentrop u ambasadora sowieckiego, „Nowy Kurier Warszawski”, 10 listopada 1939.
 35. Gospoda „Pod Kogutkiem”, „Goniec Krakowski”, 19 grudnia 1939.
 36. Goście sowieccy powrócili do Rosji, „Goniec Krakowski”, 8 grudnia 1939.
 37. Grabieżca skazany na śmierć, „Nowy Kurier Warszawski”, 19 października 1939.
 38. Gubernator Generalny dr Frank w Warszawie. Pana Ministra powitał gub. dr Fischer – Wytyczne przyszłej pracy guberni warszawskiej, „Nowy Kurier Warszawski”, 27 listopada 1939.
 39. Jak Lublin przeżył wojnę. Rzut oka na wypadki w chwilowej siedzibie b. rządu, „Nowy Kurier Warszawski”, 7 grudnia 1939.
 40. Jak uchronić się przed tyfusem? Wszyscy mieszkańcy Warszawy winni poddać się szczepieniom ochronnym, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 41. Jak zarabiają na swoje utrzymanie? Co nam powiedzieli pracownik zbrojowni, urzędnik MSZ, aktor i żona oficera, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 listopada 1939.
 42. Jedynie jeńcy-rolnicy mogą być zwolnieni z obozów, „Nowy Kurier Warszawski”, 7 grudnia 1939.
 43. J.W., Czołowi mężowie Rosji Sowieckiej. Stalin – Mołotow – Woroszyłow, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 października 1939.
 44. Kanclerz Hitler ratyfikował pakt niemiecko-rosyjski. Ścisłe rozgraniczenie obustronnych interesów, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 października 1939.
 45. Kara śmierci za poważne zakłócenie pokoju powszechnego, „Goniec Krakowski”, 6 grudnia 1939.
 46. Komu zawdzięczamy spadek cen?, „Nowy Kurier Warszawski”, 22 listopada 1939.
 47. Komunikat policji. Urzędowo komunikują: Komendant Policji i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Warszawski ogłasza co następuje: [...], „Nowy Kurier Warszawski”, 19 listopada 1939.
 48. Kronika Warszawy. Przechadzka po odradzającym się mieście, „Nowy Kurier Warszawski”, 9 listopada 1939.
 49. Kronika Warszawy. Zaopatrzenie Warszawy w szkło. Wywiad z P. Arturem Schindlerem, Komisarzem zaopatrzenia Warszawy w szkło, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 listopada 1939.
 50. Krwawe zajścia na Nalewkach, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 listopada 1939.
 51. Kto powiedział pierwszy: wojna? Dokumenty Białej Księgi odsłaniają tło i odzwierciedlają przebieg polsko-niemieckiego konfliktu dyplomatycznego, „Nowy Kurier Warszawski”, 23/24 grudnia 1939.
 52. Którzy jeńcy mogą być zwolnieni? Wyjaśnienia Komendantury miasta Warszawy, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 listopada 1939.
 53. Moskwa o ratyfikacji paktu z Rzeszą, „Nowy Kurier Warszawski”, 22 października 1939.
 54. Mówią, że..., „Nowy Kurier Warszawski”, 19 listopada 1939.
 55. M.S. „Piłsudski” storpedowany opodal wybrzeża Anglii – Załoga uratowana, „Nowy Kurier Warszawski”, 28 listopada 1939.
 56. Na zamku w Krakowie, „Nowy Kurier Warszawski”, 16 listopada 1939.
 57. Nadeszła już zima, „Goniec Krakowski”, 23 grudnia 1939.
 58. Naga prawda o Anglii. Chamberlain żywi pogardę dla prawa narodów, „Goniec Krakowski”, 4 grudnia 1939.
 59. Nieludzka broń. Prasa jugosłowiańska o angielskiej blokadzie, „Goniec Krakowski”, 5 grudnia 1939.
 60. Niemcy otrzymają natychmiast surowce z Rosji. Mołotow przyjął niemiecką delegację gospodarczą, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 61. Niemiecka delegacja gospodarcza udała się ponownie do Moskwy, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 grudnia 1939.
 62. Niemiecka uroczystość świąteczna w Krakowie, „Goniec Krakowski”, 21 grudnia 1939.
 63. Niezwyciężona pozycja Rzeszy, „Nowy Kurier Warszawski”, 2 listopada 1939.
 64. Nowe pełnomocnictwa Generalnego Gubernatora. Dr Frank mianowany generalnym pełnomocnikiem „Planu Czteroletniego” i Państwowej Komisji Obrony na okupowanych terenach polskich, „Goniec Krakowski”, 5 grudnia 1939.
 65. Nowe postanowienia władz w sprawie przepustek granicznych, „Goniec Krakowski”, 21 grudnia 1939.
 66. Nowe zadania d-ra Franka, „Nowy Kurier Warszawski”, 9 grudnia 1939.
 67. Nowe zarządzenia Gubernatora Generalnego. „Heil Hitler” – pozdrowieniem Niemców. Oznaczenie sklepów niemieckich, polskich i żydowskich, „Nowy Kurier Warszawski”, 4 grudnia 1939.
 68. Nowy ład w państwach bałtyckich, „Nowy Kurier Warszawski”, 8 listopada 1939.
 69. Obowiązek oznaczania sklepów polskich, „Goniec Krakowski”, 27 grudnia 1939.
 70. Obowiązek zgłaszania banknotów markowych, „Goniec Krakowski”, 22 grudnia 1939.
 71. Obowiązek zgłaszania waluty niemieckiej i dewiz. Zarządzenie kierownika wydziału dewiz przy urzędzie Gubernatora Generalnego, „Nowy Kurier Warszawski”, 7 grudnia 1939.
 72. Obrady niemiecko-rosyjskie w Warszawie. Przyjęcie delegacyj u Gubernatora Generalnego dra Franka, „Nowy Kurier Warszawski”, 29 października 1939.
 73. Obserwator, Jak za dawnych czasów, „Nowy Kurier Warszawski”, 13 października 1939.
 74. Obserwator, O co właściwie chodzi?, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 października 1939.
 75. Obwieszczenie, „Nowy Kurier Warszawski”, 26 października 1939.
 76. Obwieszczenie, „Nowy Kurier Warszawski”, 10 listopada 1939.
 77. Obwieszczenie. Komendantura M. Warszawy, „Nowy Kurier Warszawski”, 10 listopada 1939.
 78. Obwieszczenie o dostarczaniu środków płatniczych opiewających na marki niemieckie i innych dewiz, „Goniec Krakowski”, 6 grudnia 1939.
 79. Obwieszczenie w sprawie jeńców polskich. Korespondencja z jeńcami. Zwalnianie jeńców. Ustalanie pobytu jeńców, „Nowy Kurier Warszawski”, 17 listopada 1939.
 80. Od 1 grudnia opłaty telefoniczne, „Nowy Kurier Warszawski”, 29 listopada 1939.
 81. Odbudowa Warszawy postępuje naprzód. Nowe władze mają do pokonania olbrzymie trudności, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 października 1939.
 82. Odbudowa Warszawy. Praca niemieckich oddziałów technicznych i kolejarzy polskich przy remontowaniu dworców i torów kolejowych, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 83. Odezwa Gubernatora generalnego do ludności ukraińskiej, białoruskiej i Rusińskiej zamieszkałej na terenie guberni generalnej, „Nowy Kurier Warszawski”, 6 grudnia 1939.
 84. Ostra rozprawa Mołotowa z mocarstwami zachodnimi. Piętnowanie państw kapitalistycznych jako podżegaczy do wojny, „Nowy Kurier Warszawski”, 9 listopada 1939.
 85. Oznaczanie sklepów niemieckich, polskich i żydowskich. Nowe zarządzenie Gubernatora Generalnego. Urzędy skarbowe pozostają. Nadzór sprawują niemieccy inspektorzy podatkowi, „Goniec Krakowski”, 8 grudnia 1939.
 86. Oznaczenie sklepów żydowskich, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 listopada 1939.
 87. [Pięć] 5 jasnych pytań, „Nowy Kurier Warszawski”, 24 października 1939.
 88. [Pięćdziesięcioro troje] 53 żydów rozstrzelano w Warszawie za opór władzy, „Nowy Kurier Warszawski”, 30 listopada 1939.
 89. Plany strategiczne Rosji w konflikcie fi ńskim, „Goniec Krakowski”, 8 grudnia 1939.
 90. Po pracę i zarobek. Werbunek robotników rolnych do Niemiec, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 listopada 1939.
 91. Podania w sprawie jeńców muszą zawierać adres obozu, „Nowy Kurier Warszawski”, 29 listopada 1939.
 92. Pokój Wersalski był traktatem żydowskim, a Liga Narodów – ligą żydowską, „Nowy Kurier Warszawski”, 28 grudnia 1939.
 93. Polska Melpomena w objęciach żydowskich „bożków”. Dawne teatry stołeczne były polskie tylko z nazwy, „Goniec Krakowski”, 23 grudnia 1939.
 94. Potęga lotnicza Niemiec, „Kurier Warszawski”, 28 lipca 1935.
 95. Powitanie oficerów rosyjskich przez estońskich nad granicą, „Nowy Kurier Warszawski”, 8 listopada 1939.
 96. Powrót starych haseł, „Nowy Kurier Warszawski”, 24 października 1939.
 97. Poza gubernię generalną wolno wyjeżdżać tylko za przepustką. Nowe zarządzenia regulują ruch graniczny – Skasowanie świadectw przemysłowych, „Nowy Kurier Warszawski”, 27 grudnia 1939.
 98. Poznaj prawdę. Ci urabiali opinię w Polsce, „Nowy Kurier Warszawski”, 5 grudnia 1939.
 99. Poznaj prawdę. Duby smalone, „Nowy Kurier Warszawski”, 13 grudnia 1939.
 100. Poznaj prawdę. Ludzie złudzeń, „Nowy Kurier Warszawski”, 29 listopada 1939.
 101. Poznaj prawdę. Żydzi o Żydach, „Nowy Kurier Warszawski”, 28 grudnia 1939.
 102. „Prawda” krytykuje państwa zachodnie, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 grudnia 1939.
 103. „Prawda” oskarża. Ostra krytyka imperialistycznej polityki przemocy mocarstw zachodnich wobec neutralnych, „Goniec Krakowski”, 15 grudnia 1939.
 104. Proklamacja Gubernatora Generalnego, „Nowy Kurier Warszawski”, 27 października 1939.
 105. Prowizoryczne mogiły. Dziewiąta lista zabitych na ulicach Warszawy, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 listopada 1939.
 106. Przebudowa Gdyni. Zakłady przemysłowe umieszcza się na peryferiach, „Nowy Kurier Warszawski”, 16/17 grudnia 1939.
 107. Przed wielkiem uderzeniem wojsk rosyjskich na Petsamo, „Goniec Krakowski”, 8 grudnia 1939.
 108. Przymus pracy, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 listopada 1939.
 109. Radosne manifestacje w Słowacji, „Nowy Kurier Warszawski”, 24 października 1939.
 110. Ratyfikacja rosyjsko-litewskiej umowy o zwrocie Wilna, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 października 1939.
 111. Rosja – to największy zawód dla mocarstw zachodnich – najważniejsze ustępy rewelacyjnej mowy komisarza spraw zagranicznych w brzmieniu urzędowym, „Nowy Kurier Warszawski”, 3 listopada 1939.
 112. Rosyjska ofensywa w Finlandji. Co powiada komunikat sztabu leningradzkiego okręgu wojsk. Straty Finlandji, „Goniec Krakowski”, 5 grudnia 1939.
 113. Rosyjski komisarz wojny o znaczeniu paktu z Rzeszą. „Związek Sowiecki przygotowany na wszystkie niespodzianki”, „Nowy Kurier Warszawski”, 9 listopada 1939.
 114. [Siedem] 7 wyroków śmierci w Warszawie, „Nowy Kurier Warszawski”, 3 grudnia 1939.
 115. „Sierra Cordoba” przypłynęła do Gotenhafen, „Goniec Krakowski”, 15 grudnia 1939.
 116. „Siewcy” kultury polskiej, „Nowy Kurier Warszawski”, 5 grudnia 1939.
 117. Silne natarcie Rosjan na froncie pod Petsamo, „Goniec Krakowski”, 16 grudnia 1939.
 118. Słowacja otrzymuje z powrotem swoje tereny. Uregulowanie sprawy na mocy postanowienia Kanclerza Hitlera, „Nowy Kurier Warszawski”, 22 października 1939.
 119. Sprzedaż i dzierżawa przedsiębiorstw żydowskich wymaga zgody prezydenta miasta, „Nowy Kurier Warszawski”, 24 listopada 1939.
 120. Stracenie b. prezydenta Bydgoszczy, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 listopada 1939.
 121. Surowe kary za wykroczenia, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 października 1939.
 122. System blokowy czy kartkowy zastosuje Warszawa w zaprowiantowaniu mieszkańców, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 listopada 1939.
 123. Ścięcie 3 zdrajców, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 października 1939.
 124. Święta za pasem, „Goniec Krakowski”, 21 grudnia 1939.
 125. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 21 grudnia 1939.
 126. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 27 grudnia 1939.
 127. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 28 grudnia 1939.
 128. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 29 grudnia 1939.
 129. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 30 grudnia 1939.
 130. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 2 stycznia 1940.
 131. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 3 stycznia 1940.
 132. Ucieczka zbankrutowanych władców, „Goniec Krakowski”, 4 stycznia 1940.
 133. Ucieczka zbankrutowanych władców. Jak zginęło Państwo Polskie skutkiem zdrady Anglji. Reportaż Rudolfa Stache, „Goniec Krakowski”, 23 grudnia 1939.
 134. Unicestwiony manewr mocarstw zachodnich. Daremna próba wbicia klina między Rzeszę a Rosję”, „Nowy Kurier Warszawski”, 24 października 1939.
 135. Upadek Polski – dobrym interesem dla Anglii, „Nowy Kurier Warszawski”, 21 listopada 1939.
 136. Uregulowanie poboru chleba w Krakowie. XX Obwieszczenie Komisarza miasta, „Goniec Krakowski”, 2 grudnia 1939.
 137. Uregulowanie ruchu pieniężnego między Rzeszą a Gubernią Generalną. Gubernia Generalna będzie traktowana jako zagranica – odtąd obowiązują wszystkie ograniczenia niemieckiego prawa dewizowego, „Nowy Kurier Warszawski”, 23 listopada 1939.
 138. Ustalenie taryfy telefonicznej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, „Goniec Krakowski”, 16 grudnia 1939.
 139. Ustawiczne walki na półwyspie Karelskim, „Goniec Krakowski”, 28 grudnia 1939.
 140. Usuwanie prowizorycznych mogił. Pierwsza lista zabitych na ulicach Warszawy, „Nowy Kurier Warszawski”, 9 listopada 1939.
 141. Uwaga, właściciele domów. Gdzie wywozić śmiecie?, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 listopada 1939.
 142. W dzielnicy żydowskiej. Sklepy zamknięte – handel „od tyłu”, „Nowy Kurier Warszawski”, 12 grudnia 1939.
 143. W dzień Bożego Narodzenia..., „Goniec Krakowski”, 23 grudnia 1939.
 144. W sąsiedztwie wielkich Niemiec oraz Rosji, „Kurier Warszawski”, 21 sierpnia 1938.
 145. W sprawie oficerów rezerwy b. armii polskiej, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 grudnia 1939.
 146. Walczymy o nową Europę. Noworoczna odezwa kancl. Adolfa Hitlera. Rozkaz do armji oraz apel do narodu, „Goniec Krakowski”, 2 stycznia 1940.
 147. Walka z nielegalnym handlem, „Nowy Kurier Warszawski”, 17 listopada 1939.
 148. Warschauer Zeitung, „Nowy Kurier Warszawski”, 17 listopada 1939.
 149. Ważne wyjaśnienia wypadków poprzedzających konflikt niemiecko-polski. Rząd taił przed mocarstwami zachodnimi prawdziwy stan rzeczy. Propozycje niemieckie były znane już od października ub.r., a nie dopiero do marca b.r., „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 150. Wejście wojsk litewskich na Wileńszczyznę. Ratyfi kacja rosyjsko-litewskiego paktu wzajemnej pomocy, „Nowy Kurier Warszawski”, 18 września 1939.
 151. Wezwanie do ogółu ludności Warszawy. Spis ludności żydowskiej!, „Nowy Kurier Warszawski”, 26 października 1939.
 152. Wiadomości z miasta. Naprawa jezdni i chodników. Szpitale nie przyjmują chorych żydów, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 listopada 1939.
 153. Wir zeigen der Welt im Bild: Englands Gelbkreuz – Gas Verbrechen, „Der Angriff”, 13 października 1939
 154. Wjazd Gubernatora Generalnego do Krakowa, „Nowy Kurier Warszawski”, 10 listopada 1939.
 155. Wjazd Gubernatora Generalnego do Krakowa, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 listopada 1939.
 156. Władze i urzędy niemieckie, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 listopada 1939.
 157. Włochy domagają się zwrotu M/S „Batory”. Ciąży na nim dług miliona dolarów, „Goniec Krakowski”, 22 grudnia 1939.
 158. Współczucie interesem, „Goniec Krakowski”, 5 grudnia 1939.
 159. Wstęp tylko dla aryjczyków, „Nowy Kurier Warszawski”, 17 listopada 1939.
 160. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych paktu niemiecko-sowieckiego, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 grudnia 1939.
 161. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu niemiecko-rosyjskiego, „Nowy Kurier Warszawski”, 19 grudnia 1939.
 162. Wymiana marek niemieckich do 15 grudnia, „Goniec Krakowski”, 12 grudnia 1939.
 163. Wypłata zapomóg polskim inwalidom wojennym, „Goniec Krakowski”, 22 grudnia 1939.
 164. Wyroki śmierci, „Nowy Kurier Warszawski”, 8 listopada 1939.
 165. Wywóz śmieci, „Nowy Kurier Warszawski”, 22 listopada 1939.
 166. Wzorowe ulokowanie jeńców wojennych. Wizyta u oficerów polskich, „Nowy Kurier Warszawski”, 12 października 1939.
 167. Z Białej Księgi Rzeszy na temat wypadków poprzedzających wojnę. Kiedy po raz pierwszy poruszono kwestię Gdańska i Korytarza. Rozmowa Ribbentropa z amb. Lipskim w dniu 24 października 1938 w Berchtesgaden (Notatki radcy legacyjnego Hewela). Rozmowa Hitlera z Beckiem w Berchtesgaden w dniu 5 stycznia 1939 (notatki posła Schmidta), „Nowy Kurier Warszawski”, 16/17 grudnia 1939.
 168. Z wizytą w obozie polskich jeńców wojennych. Doskonałe zakwaterowanie oficerów i żołnierzy w obozie Hohenstein (Prusy Wschodnie), „Nowy Kurier Warszawski”, 13 października 1939.
 169. Za kieliszek wódki. Jak żyd namawiał do kradzieży benzyny, „Goniec Krakowski”, 22 grudnia 1939.
 170. Zajęcie Wilna przez Litwinów, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 października 1939.
 171. Zakaz handlu ulicznego środkami żywnościowymi. Wszelkie wykroczenia będą surowo karane, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 listopada 1939.
 172. Zakaz noszenia mundurów polskich na obszarze guberni generalnej, „Nowy Kurier Warszawski”, 14 grudnia 1939.
 173. Zakaz noszenia polskich mundurów wojskowych, „Goniec Krakowski”, 12 grudnia 1939.
 174. Zakaz urządzania zabaw tanecznych, „Goniec Krakowski”, 28 grudnia 1939.
 175. Zakłady gastronomiczne znowu otwarte, „Nowy Kurier Warszawski”, 11 października 1939.
 176. Zakończenie podróży informacyjnej Gubernatora Generalnego, „Nowy Kurier Warszawski”, 3 grudnia 1939.
 177. Zakończenie wizyty Gubernatora Generalnego, „Nowy Kurier Warszawski”, 28 listopada 1939.
 178. Zakres zadań komisarza Warszawy. Rozmowa z komisarzem Rzeszy nadburmistrzem d-rem Otto, „Nowy Kurier Warszawski”, 17 października 1939.
 179. Zameldować żydowski majątek. Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 18 grudnia 1939 r., „Nowy Kurier Warszawski”, 19 grudnia 1939.
 180. Zapowiedź najsurowszych represji przeciw nieczystym metodom kupieckim. Korespondencja z Łodzi, „Nowy Kurier Warszawski”, 25 października 1939.
 181. Zarządzenie p. Gubernatora okręgu warszawskiego w kwestii żydowskiej. Od jutra oznaczanie żydów w okręgu warszawskim. Biała opaska z gwiazdą Syjonu. Znakowanie sklepów żydowskich, „Nowy Kurier Warszawski”, 30 listopada 1939.
 182. Zwalnianie jeńców polskich, „Nowy Kurier Warszawski”, 15 grudnia 1939.
 183. Życzenia noworoczne dla dr. Franka, „Goniec Krakowski”, 3 stycznia 1940.
 184. Opracowania
 185. Brzeziecki A., Wielka gra majora Żychonia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
 186. Chinciński T., Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, część 2 (sierpień–wrzesień 1939 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 1 (9), Warszawa 2006.
 187. Chinciński T., Niemiecka dywersja we wrześniu 1939 r. w londyńskich meldunkach, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 8–9 (43–44).
 188. Chinciński T., Kosiński P., Koniec mitu „bydgoskiej krwawej niedzieli”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2003–2004, nr 12-1 (35–36).
 189. Datner Sz., 55 dni Wehrmachtu w Polsce, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967.
 190. Datner Sz., Wilhelm Koppe – nieukarany zbrodniarz hitlerowski, Zachodnia Agencja Prasowa, Warszawa–Poznań 1963.
 191. Datner Sz., Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1961.
 192. Epsztein T., Person K. (red.), Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 33: Getto warszawskie, cz. 1: Obrazy getta, oprac. dok. I. Łach, J. Majewska, K. Person, D. Swałtek, M. Trębacz, Z. Trębacz, tłum. S. Arm, D. Boniecka-Stępień, A. Ciałowicz, M. Gąssowska, A. Geller, J. Leński, M. Siek, M. Urynowicz, wstęp T. Epsztein, K. Person, M. Taras, Żydowski Instytut Historyczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 193. Kosiński P., Łysakowski P., Z największą brutalnością. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce w 1939 r., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 8–9.
 194. Łysakowski P., Problematyka polska w trzech gazetach niemieckich z lat 1933–1934: „Völkischer Beobachter”, „Frankfurter Zeitung”, „Kölner Stadt Anzeiger”, „Dzieje Najnowsze” 1989, R. 21, nr 1.
 195. Maciejewski J., Profesor Śpiewak znalazł Polaka, który by stworzył rząd kolaborujący z III Rzeszą. Ale nie powie, kto to, bo to jego sekret, „W Polityce”, 9 października 2021.
 196. Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges, 1 Folge, Auswärtiges Amt, Berlin 1940 (Weißbuch, 3).
 197. Schnepf Z., Losy pracowników niemieckiej gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2006, nr 2.
 198. Sikorski W., Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nią zagadnienia obrony kraju, Wydawnictwo „Bibljoteka Prawnicza”, Warszawa 1934.
 199. Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Czytelnik, Warszawa 2010.
 200. Szarota T., Zapomniana egzekucja. Natolin, listopad 1939, Bellona, Warszawa 2021.
 201. Wolsza T., Gadzinówki przed sądem Polski Ludowej 1946–1949, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, 2014, nr 12.
 202. Wryk R., Sport polski w cieniu swastyki. Szkic historiograficzny, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 4.
 203. Zacharski M., Kulisy największej klęski polskiego wywiadu. Niemcy przechwycili archiwa, szyfry i agentów, „Do Rzeczy. Historia”, 8 października 2014.

Downloads

Download data is not yet available.