Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 72 Nr 1 (2019): Jak uczyć o stosunkach międzynarodowych?

Jak uczyć o sprawach międzynarodowych

Programy studiów Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ocenie studentów i interesariuszy

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.02
Przesłane: 9 stycznia 2020
Opublikowane: 29.03.2019

Abstrakt

The purpose of this article is to present an assessment of study programmes in the field of international relations from the point of view of students of the Faculty of Political  Science and International Studies of the Nicolaus Copernicus University and its co-operators. It primarily concerns the didactic offer, internationalisation of the programme and professional internships.

Bibliografia

  1. Historia, „Wydział Politologii UMCS” [online, dostęp: 10 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.umcs.pl/pl/historia,586.htm>.
  2. Jezior J., Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny” 2013, t. 62, nr 3.
  3. Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, red. J. Czaputowicz, K. Ławniczak, A. Wójciuk, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2015.
  4. O Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr, „Uniwersytet Wrocławski” [online, dostęp: 10 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.ism.uni.wroc.pl/Instytut/O-Instytucie-Studiow-Miedzynarodowych-UWr>.
  5. O wydziale, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych” [online, dostęp: 10 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.wpism.umk.pl/wydzial/o-wydziale/>.
  6. Stosunki międzynarodowe, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych” [online, dostęp: 7 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.wpism.umk.pl/student/programy-studiow/stosunki-miedzynarodowe/>.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.