Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 3 (2023)

Artykuły recenzyjne, recenzje, omówienia

Sytuacja i perspektywy Unii Europejskiej w trzydzieści lat po traktacie z Maastricht: Artykuł recenzyjny książki: Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski (red.), Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat Traktatu z Maastricht

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.3.10
Przesłane: 16 stycznia 2024
Opublikowane: 26.10.2023

Abstrakt

   

Bibliografia

  1. Aust S., Geiges A., Xi Jinping, Najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2023.
  2. Bendyk E., Wielki Pościg, „Polityka” 2023, nr 15 (3409), s. 68–69.
  3. Fiszer J. M. (red.), Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
  4. Fiszer J. M. (red.), Unia Europejska – Chiny, dziś i w przyszłości, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.
  5. Fiszer J.M., Megakryzys w Unii Europejskiej – istota, przesłanki i implikacje dla integracji Europy w drugiej dekadzie XXI wieku, w: T. Kubin, M. Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowanie – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
  6. Fiszer J.M., Stępniewski T. (red.), Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat traktatu z Maastricht, Instytut Europy Środkowej, Lublin––Warszawa 2022.
  7. Lorenz W., Szczyt NATO w Madrycie – odpowiedź na agresywną politykę Rosji, Biuletyn PISM, Nr 114 (2533), 15.07.2022, https://www.pism.pl/webroot/upload/files/Biuletyn/Biuletyn%20PISM%20nr%20114%20(2533)%2015%20lipca%202022%20r.pdf
  8. Miszczak K., Armia europejska: strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.

Downloads

Download data is not yet available.