Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 4 (2023)

Stosunki międzynarodowe

O sojuszu amerykańsko-indyjskim w XXI wieku. Lekcja z historii wojny indyjsko-chińskiej 1962 roku

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.4.05
Przesłane: 13 czerwca 2024
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

The article discusses the problem of the American-Indian alliance in the Indo-Pacific region as a response to the expansionist policies of China. The author, referring to selected opinions and analyses, points to a certain “strategic deficit” of such an alliance and draws attention to its possible limitations. He evokes a very important historical context: the Sino-Indian War of 1962 and US-British military aid to India. Quoting declassified American/Indian documents, the author emphasizes the decisive role of President Kennedy and Prime Minister Macmillan in ending the conflict. He suggests that this half--forgotten precedent could be used in the process of strengthening current US-Indian relations.

Bibliografia

 1. Bass G.J., Telegram konsula Blooda. Nixon, Kissinger i zapomniane ludobójstwo, tłum. Janusz Ochab, Wydawnictwo Czarne (seria Historia), Wołowiec 2015.
 2. Bayer J., Dziak W., Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.
 3. Dinkel J., The Non-Aligned Movement: Genesis, Organization and Politics (1927–1992), tłum. A. Skinner, Brill, Leiden 2019.
 4. Duggal M., Wojownicza polityka Chin siłą napędową „azjatyckiego NATO”, przekł. P. Psujka, „WCN – Wszystko co najważniejsze”, 22.04.2021, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/mahima-duggal-quad-nie-bedzie-azjatyckim-nato/ [dostęp: 11.12.2022].
 5. Grunfeld T.A., The Making of Modern Tibet, ME Sharpe, Armonk NY 1996.
 6. Guha R., India after Gandhi. The History of the World’s Largest Democracy, Picador, New Delhi 2008.
 7. India’s 1-month oil from Russia less than Europe’s in one afternoon: Jaishankar, „Hindustan Times”, 13.04.2022, https://www.hindu-stantimes.com/india-news/indias-1-month-oil-from-russia-less-than-europe-s-in-one-afternoon-jaishankar-101649789999255.html [dostęp: 12.02.2023].
 8. Indie kupiły 3 mln baryłek ropy z Rosji. „Interes narodowy”, „Rzeczpospolita”, dodatek „Klimat”, 18.03.2022, https://klimat.rp.pl/energia/art35892261-indie-kupily-3-mln-barylek-ropy-z-rosji-interes-narodowy#:~:text=Najwi%C4%99ksza%20indyjska%20firma%20naftowa%20Indian,cenie%20o%20oko%C5%82o%2020%20proc. [dostęp: 12.02.2023].
 9. Iwan J., Format QUAD jako narzędzie Stanów Zjednoczonych w rywalizacji z Chińską Republiką Ludową, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2022, z. 21, s. 113–128.
 10. Jaishankar S., The India Way, Strategies for an Uncertain World, Harper Collins, New Delhi 2020.
 11. Kapiszewski J., USA buduje NATO dla Pacyfiku, „Dziennik Gazeta Prawna”, 21.09.2021, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8250308,bezpieczenstwo-usa-nato.html [dostęp: 12.12.2022].
 12. Kłodkowski P., An India-NATO alliance: lessons from the Sino-Indian War of 1962, “NATO and the Asia-Pacifi c” (The NATO Association of Canada), Fall 2020.
 13. Kłodkowski P., The Issues of Political Security in South Asia and Its Implications for the EU and NATO, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2016, nr 3, s. 22–44.
 14. Nanda B.R. (ed.), Indian Foreign Policy: The Nehru Years, Vikas Publishing House, Delhi 1976.
 15. Nehru J., An Autobiography, Penguin Books, New Delhi 2004.
 16. Nehru J., Odkrycie Indii, tłum. S. Majewski, K. Rapaczyński, Czytelnik, Warszawa 1957.
 17. Ray A., 1971: When Indira Gandhi outwitted Nixon, “National Herald”, 19.11.2017, https://www.nationalheraldindia.com/opinion/1971-when-indira-gandhi-outwitted-nixon [dostęp: 22.11.2022].
 18. Riedel B., JFK’s Forgotten Crisis: Tibet, the CIA, and the Sino-Indian War, The Brookings Institutions, Washington 2015.
 19. Sibal K., Here’s why 2022 will not witness India and US becoming global strategic partners, “First post”, 1.01.2022, https://www.fi rstpost.com/world/heres-why-2022-will-not-witness-india-and-us-becoming-global-strategic-partners-10250591.html [dostęp: 12.02.2023].
 20. Tajne negocjacje Chin z USA w Polsce upamiętnione tablicą, Money.pl, 30.07.2012, https://www.money.pl/gospodarka/tokfm/artykul/tajne;negocjacje;chin;z;usa;w;polsce;upamietnione;tablica,245,0,1133813.html [dostęp: 22.11.2022].
 21. Zajączkowski J., Indie w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 22. Zdzieborska M., Założenia polityki zagranicznej Indii i ich ewolucja w okresie „Zimnej wojny”, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2014, nr 3, s. 283–312.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora