Męska trwoga Otto Weiningera


Abstrakt

Otto Weininger’s work entitled Sex and Character is an important text in the intellectual history of Viennese modernism of the f‌in de siècle period. The author makes a pessimistic diagnosis of modern culture, which, according to him, is infected by anti-cultural feminine values. With desperate passion, he looks for a way to heal this state of affairs and finds it in the project of male reorientation in culture. To make this plan a reality, he thoroughly redef‌ines sex and gender. The aim of the article is to investigate various paradoxes and contradictions contained in this famous work.


Słowa kluczowe

Otto Weininger; modernizm; biseksualność; feminizacja kultury; kryzys tożsamości męskiej; utopia androcentryczna

Freud S., Życie seksualne, rozdział Kilka psychicznych skutków anatomicznej różnicy płci, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 237.

Hyams B., Harrowitz N.A., A Critical Introduction to the History of Weininger Reception, w: Jews and Gender. Responses to Otto Weininger, red. N.A. Harrowitz, B. Hyams, Temple University Press, Philadelphia 1995, s. 4.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 211.

Kant I., Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 110.

Le Rider J., Modernity and Crises of Identity. Culture and Society in Fin-de-Siècle Vienna, Polity Press, Cambridge 1993, s. 92.

Mach E., Analiza wrażeń i stosunek sfery fizycznej do psychicznej, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 320.

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przeł. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 773.

Weininger O., Płeć i charakter, przeł. O. Ortwin, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa 1994.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


Gładziuk, N. (2017). Męska trwoga Otto Weiningera. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 21, 107-137. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.21.06

Nina Gładziuk 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9824-0453

Doktor habilitowany, profesor i kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykłada w Collegium Civitas.


Inne teksty tego samego autora