Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 (2019): FILOZOFIA POLSKA: MIĘDZY LOKALNYM A UNIWERSALNYM

Temat numeru

Fenomenologia polska przełomu XX i XXI wieku na obczyźnie. Kluczowe założenia fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.09
Przesłane: 15 grudnia 2019
Opublikowane: 28.06.2019

Abstrakt

Artykuł jest krótką prezentacją głównych założeń koncepcji fenomenologii życia współczesnej polskiej myślicielki Anny Teresy Tymienieckiej (1923-2014). Są to te założenia, które Tymieniecka wypunktowała w jednej ze swoich wypowiedzi zaprezentowanej na Kongresie Kultury Polskiej w Londynie w 1985 roku. Celem obrad sekcji filozoficznej było nakreślenie sytuacji filozofii polskiej oraz polskiej kultury na emigracji w kontekście kryzysu kultury europejskiej. Tymieniecka, działająca naukowo w Stanach Zjednoczonych, przedstawiła własny punkt widzenia tego kryzysu, jako mającego źródło w braku komunikacji między różnymi dziedzinami nauki, ale także między nauką w ogóle a innymi formami ludzkiej działalności kulturotwórczej. Przedstawiła też własną wizję przezwyciężenia tego kryzysu w postaci fenomenologii twórczej kondycji ludzkiej jako nowej mathesis universalis.

Bibliografia

 1. Bocheński J.M., Foreword, w: A.T. Tymieniecka, Phenomenology and Science in Contemporary European Thought..., s. VII–VIII.
 2. Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 1993, s. 18–19.
 3. Kuniński M., Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria?, „Diametros” 2010, nr 26, s. 140.
 4. Raynova Y.B., In Memoriam Ana Teresa Tymieniecka, „Labyrinth” 2015, vol. 17 (2), s. 75.
 5. Singer P., Jeden świat. Etyka globalizacji, przeł. C. Cieśliński, Książka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 80–86.
 6. Strzałkowski W., Podstawy moralne polskiej myśli politycznej, w: W. Strzałkowski (red.), Prace Kongresu Kultury Polskiej..., s. 40.
 7. Strzałkowski W., Zamiast wstępu, w: W. Strzałkowski (red.), Prace Kongresu Kultury Polskiej, t. 6: Filozofia polska na obczyźnie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 1987.
 8. Szmyd J., Tymieniecka Anna Teresa, w: J. Szmyd (red.), Leksykon filozofów współczesnych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Kraków 2004, s. 499.
 9. Szymaniak A., Anna Teresa Tymieniecka, w: A. Maryniarczyk (red.), Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 760.
 10. Torjussen L.P., Servan J., Andersen Øyen S., An Interview with Anna-Teresa Tymieniecka, (http://www.phenomenology.org/images/Interview-A-T-Tymieniecka-27-August-2008.pdf), s. 5.
 11. Tymieniecka A.T. (red.), Logos and Life. Impetus and Equipoise in the Life-Strategies of Reason, Book 4, Singer, Dordrecht 2000 (Analecta Husserliana, 70), s. 616.
 12. Tymieniecka A.T., Essence et Existence. Etude a propos de la philosophie de Roman Ingarden et Nicolaї Hartmann, Editions Montaigne, Paris 1957.
 13. Tymieniecka A.T., Phenomenology and Science in Contemporary European Thought. With a Foreword by J.M. Bochenski, The Noonday Press, New York 1962.
 14. Tymieniecka A.T., Życie w pełni logos. Księga I: Metafizyka Nowego Oświecenia, przeł. M. Wiertlewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 11–14.
 15. Tymieniecka A.T., Impet i równowaga w życiowych strategiach rozumu. Logos i życie, ks. 4, t. 1, przeł. M. Wiertlewska, Wydawnictwo Naukowe i Innowacyjne, Poznań 2014, s. 269.
 16. Tymieniecka A.T., Zagadnienia filozoficzne naszych czasów. Akt twórczy człowieka jako ostateczne źródło racjonalności, w: W. Strzałkowski (red.), Prace Kongresu Kultury Polskiej..., s. 68.
 17. Zachariasz A.L., W poszukiwaniu sensu, „Σοφιа. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 327, 334.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.