Dzieciństwo: projekt w kryzysie


Abstrakt

This article considers the idea of crisis as one of the key tools for conceptualizing the ambivalent nature of childhood. Although crisis narratives have been an inseparable part of describing childhood, the concept of a crisis (an end, a death) of childhood itself may refer to such different phenomena as slave labor or lack of access to education on the one hand, and the consumerist lifestyle and media addiction on the other. The author focuses mainly on the idea of the disappearance of modern childhood derived from Postman’s concept. Childhood is viewed in connection with the concept of childhood’s toxicity, the dichotomy between over-controlling and ignoring childhood, and the idea of childhood being inappropriate. The article concludes that although some of the problems signaled as part of the crisis diagnosis have a negative impact on the development of young people and require solutions, the idea that childhood en bloc is in crisis is rather an expression of the collapse of the classic vision of childhood, and thus of the hierarchical, dichotomous relationship between childhood and adulthood that it is based upon. The relationship thus defined does not leave much conceptual space for recognizing the complex and ambivalent nature of childhood, or for describing the changes in childhood and adulthood and their mutual determinants.


Słowa kluczowe

dzieciństwo; kryzys; znikanie dzieciństwa

Ariès Philipe, 1995, Historia dzieciństwa, tłum. Maryna Ochab, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Barber Benjamin, 2008, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.

Beck Urlich, 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Stanisław Cieśla, Scholar, Warszawa.

Bieńko Mariola, 2013, Seksualizacja dzieciństwa w kulturze popularnej, w: Edyta Dziados (red.), Wychowanie seksualne, czyli skąd się bierze bocian? O wpływie rodziny, rówieśników, szkoły i mediów na rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży, Pracownia DTP i grafiki, Kraków.

Bogunia-Borowska Małgorzata, 2006, Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, w: Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Buckingham David, 2000, After the Death of Childhood: Growing Up in the Era of Electronic Media, Polity Press, Cambridge.

Buckingham David, 2011, The Material Child: Growing Up in Consumer Culture, Polity Press, Cambridge.

Clements Rhonda L., Fiorentino Leah (red.), 2004, The Child’s Right to Play: A Global Perspective, Praeger Publishers, London.

Cockburn Tom, 2013, Rethinking Children’s Citizenship, Palgrave MacMillan, London.

Corsaro William, 2015, The Sociology of Childhood, 4th edition, Sage, Los Angeles.

Coster William, 2007, Childhood in Crisis, w: Paula Zwozdiak-Myers (red.), Childhood and Youth Studies, Learning Matters, Exeter.

Cunningham Hugh, 1995, Children and Childhood in Western Society since 1500, Longman Publishing Group, London.

Cywińska Małgorzata (red.), 2014, Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

DeMause Lloyd (red.), 1974, The History of Childhood, Psychohistory Press, Ann Arbor.

Durham Meenakshi Gigi, 2010, Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach, tłum. Mikołaj Gliński, Prószyński Media, Warszawa.

Elkind David, 2001, The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon. 3rd edition, Perseus Publishing, New York.

Furedi Frank, 2002, Paranoid Parenting: Why Ignoring the Experts May Be Best for Your Child, Chicago Review Press, Chicago.

Gergen Kenneth J., 2009, Nasycone Ja. Dylematy samości w życiu współczesnym, tłum. Mirosława Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Golus Anna, 2019, Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci, Helion, Gliwice.

Hanson Karl, 2014, “Killed by Charity” — Towards Interdiscyplinary Children’s Rights Studies, „Childhood”, t. 21(4), s. 441–446.

Hermes Joke, 2005, Re-reading Popular Culture, Blackwell Publishing, Oxford.

Honoré Carl, 2011, Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!, tłum. Wojciech Mitura, Drzewo Babel, Warszawa.

Izdebska Jadwiga, Szymanowska Joanna (red.), 2009, Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Trans Humana, Białystok.

James Allison, Prout Alan (red.), 1997, Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, Routledge Falmer, London.

James Allison, Prout Alan, Jenks Chris, 1998, Theorizng Childhood, Polity Press, Cambridge.

Jenks Chris, 2002, Childhood, Routledge, London.

Kehily Mary Jane, 2010, Childhood in Crisis? Tracing the Contours of „Crisis” and Its Impact upon Contemporary Parenting Practices, „Media, Culture & Society”, t. 32(2), s. 171–185.

Key Ellen, 1928, Stulecie dziecka, tłum. Iza Moszczeńska, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Lee Nick, 1999, The Challenge of Childhood: Distributions of Childhood’s Ambiguity in Adult Institutions, „Childhood”, t. 6(4), s. 455–474.

Lee Nick, 2001, Childhood and Society: Growing up in the Age of Uncertainty, Open University Press, Buckingham.

Łaciak Beata (red.), 2011, Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Marody Mirosława, 2016, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa.

Matyjas Bożena, 2008, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Milne Brian, 2015, Rights of the Child: 25 Years After the Adoption of the UN Convention, Springer, London.

Mouffe Chantal, 2008, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum. Joanna Erbel, Wydawnictwo KP, Warszawa.

Nieuwenhuys Olga, 2008, The Ethics of Children’s Rights, „Childhood”, t. 15(1), s. 4–11.

Nsamenang Bame, 1999, Eurocentric Image of Childhood in the Context of the World’s Cultures, „Human Development”, t. 42(3), s. 159–168.

Palmer Sue, 2015, Toxic Childhood: How The Modern World Is Damaging Our Children And What Can We Do About It, Orion Publishing Group, London.

Pilcher Jane, 1995, Age and Generation in Modern Britain, Oxford University Press, Oxford.

Postman Neil, 1982, The Dissapearance of Childhood, Delacorte Press, New York.

Pugh Allison, 2009, Longing and Belonging: Parents, Children, and Consumer Culture, University of California Press, Oakland.

Rakoczy Marta, 2018, Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Schor Juliet, 2005, Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture, Scribner, New York.

Shaw Ben, Bicket Martha, Elliott Bridget i in., 2015, Children’s Independent Mobility: An International Comparison and Recommendations for Action, Policy Studies Institute, London.

Shelman Eric, Lazoritz Stephen, 2003, Out of the Darkness: The Story of Mary Ellen Wilson, Dolphin Moon Publishing, New York.

Smolińska-Theiss Barbara, 2010, Rozwój badań nad dzieciństwem — przełomy i przejścia, „Chowanna”, nr 1.

Trojanowska Paulina, 2014, Seksualizacja dzieci i młodzieży — przyczyn, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, t. 13, nr 2.

Valentine Gill, 2004, Public Space and the Culture of Childhood, Taylor & Francis, Aldershot.

Waloszek Danuta, 2009, Zawłaszczanie dzieciństwa. XXI wiek. Etiologia zjawiska, w: Jadwiga Izdebska, Joanna Szymanowska (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Trans Humana, Białystok.

Waloszek Danuta, 2013, Dziecko, w: Tadeusz Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Wydawnictwo Żak, Warszawa.

Walther LuAnn, 1979, The Invention of Childhood in Victorian Autobiography, w: George P. Landow (red.), Approaches to Victorian Autobiography, Ohio University Press, Athens (Ohio).

Wyness Michael, 2002, Contesting Childhood, Routledge, London.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-21


Brzozowska-Brywczyńska, M. (2020). Dzieciństwo: projekt w kryzysie. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 5-25. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.1

Maja Brzozowska-Brywczyńska  majabb@amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7306-430X