Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 60 Nr 2 (2016): WIDZIANE W MIEŚCIE

Artykuły i rozprawy

Kryzys społeczeństwa kapitalistycznego a (nowa) kwestia miejska

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.2.2
Przesłane: 29 kwietnia 2021
Opublikowane: 23.05.2016

Abstrakt

This article addresses the problem of the crisis of capitalist society, as described by Alain Touraine, through the example of urban space. It attempts to trace the symptoms of the crisis in the context of the urban question, understood as the set of (potential or actual) dysfunctional consequences of the organization of social life in accord with individual and/or collective expectations within the sphere of the city.

Bibliografia

 1. Afeltowicz Łukasz, Pietrowicz Krzysztof, 2013, Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Baranowski Mariusz, Cichocki Piotr, 2016, Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu. Wprowadzenie, w: Mariusz Baranowski i in. (red.), Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań.
 3. Baranowski Mariusz, Luczys Piotr, 2015, Nadzorować i kształtować. Wymiary społeczeństwa sieciowego, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. XL, s. 13–27.
 4. Bauman Zygmunt, 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. Stanisław Obirek, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 5. Bauman Zygmunt, 2012, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, tłum. Justyn Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Bell Daniel, 1998, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Berger Peter L., 1995, Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, tłum. Zygmunt Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 8. Castells Manuel, 1982, Kwestia miejska, tłum. Bohdan Jałowiecki, Jacek Piątkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Davis Mike, 2009, Planeta slumsów, tłum. Katarzyna Bielińska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 10. Davis Mike, 1990, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, Vintage, London.
 11. Dobbs Richard i in., 2012, Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class, Report McKinsey Global Institute (http://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-cities-and-the-rise-of-the-consuming-class).
 12. Donald Betsy, Glasmeier Amy, Gray Mia, Labao Linda, 2014, Austerity in the City: Economic Crisis and Urban Service Decline?, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, t. 7, s. 3–15.
 13. Downs Anthony, 1961, Metropolitan Growth and Future Problems, „Land Economics”, t. 37, s. 311–320.
 14. Dymnicka Małgorzata, 2011, Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 2–3.
 15. Galor Zbigniew i in. (red.), 2014, Życie na skraju — marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld.
 16. Giddens Anthony, 2007, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Gieryn Thomas F., 2000, A Space for Place in Sociology, „Annual Review of Sociology”, t. 26, s. 463–496.
 18. Harman Chris, 2011, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
 19. Harvey David, 2003, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford.
 20. Harvey David, 2012a, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. Praktyka Teoretyczna, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 21. Harvey David, 2012b, Bunt miast. Z Davidem Harveyem rozmawia Michał Sutowski, „Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna” (http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/HarveyBuntmiast2/menu_id-94.html [20.05.2016]).
 22. Harvey David, 2014, Seventeen Contradictions and The End of Capitalism, Profile Books, London.
 23. Häußermann Hartmut, Kronauer Martin, Siebel Walter (red.), 2004, An den Rändern der Städte. Armut und Ausgrenzung, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 24. Heath Joseph, Potter Andrew, 2010, Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
 25. Husson Michel, 2011, Kapitalizm bez znieczulenia. Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną, tłum. Zbigniew Marcin Kowalewski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 26. Jałowiecki Bohdan, Łukowski Wojciech, 2007, Przedmowa, w: Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Scholar, Warszawa.
 27. Jasiński Artur, 2009, Wielkomiejski dylemat — przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna, „Przestrzeń i Forma”, nr 12, s. 319–352.
 28. Jones Paul, 2009, Putting Architecture in Its Social Place: A Cultural Political Economy of Architecture, „Urban Studies”, t. 46, s. 2519–2536.
 29. Krajewski Marek, 2010, Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, „Kultura Współczesna”, nr 2.
 30. Kuryłowicz Ewa, 2008, Miasto jako przedmiot badań architektury, w: Bohdan Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Scholar, Warszawa.
 31. Lees Loretta, Slater Tom, Wyly Elvin, 2008, Gentrification, Routledge, New York–London.
 32. Lefebvre Henri, 2012, Prawo do miasta, tłum. Ewa Majewska, Łukasz Stanek, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5.
 33. Lordon Frédéric, 2012, Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza, tłum. Magdalena Kowalska, Michał Kozłowski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 34. Marks Karol, 1949, Wojna domowa we Francji, w: Karol Marks, Engels Fryderyk, Dzieła wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 35. May Tim, Beth Perry, Patrick Le Galès, Saskia Sassen, Mike Savage, 2005, The Future of Urban Sociology, „Sociology”, t. 39, s. 343–370.
 36. Merrifield Andy, 2016, Nowa kwestia miejska, tłum. Piotr Juskowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Nawratek Krzysztof, 2008, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków.
 38. Odrowąż-Coates Anna, 2015, A Gated Community as a Soft and Gendered Total Institution, „International Sociology”, t. 30, s. 233–249.
 39. Osajda Konrad, 2009, Nacjonalizacja i reprywatyzacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 40. Ossowski Stanisław, 1967, Dzieła, t. 3: Z zagadnień psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 41. Pløger John, 2010, Contested Urbanism: Struggles about Representations, „Space and Polity”, t. 14, s. 143–165.
 42. Putnam Robert D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. Przemysław Sadura, Sebastian Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 43. Rosanvallon Pierre, 2011, Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, tłum. Agata Czarnacka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 44. Sałustowicz Piotr, 2008, Miasto jako przedmiot badań polityki społecznej, w: Bohdan Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Scholar, Warszawa.
 45. Sassen Saskia, 2000, New Frontiers Facing Urban Sociology at the Millennium, „British Journal of Sociology”, t. 51, s. 143–159.
 46. Sennett Richard, 2009, Upadek człowieka publicznego, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
 47. Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 48. Tittenbrun Jacek, 2014, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Zysk i S-ka, Poznań.
 49. Tobiasz-Lis Paulina, 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska, „Space — Society — Economy”, nr 10.
 50. Touraine Alain, 2010, O socjologii, tłum. Michał Warchala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 51. Touraine Alain, 2011, Myśleć inaczej, tłum. Maciej Byliniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 52. Touraine Alain, 2013, Po kryzysie, tłum. Marcin Frybes, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 53. Urbański Jarosław, 2014, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej forma walki, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 54. Wacquant Loïc, 2012, Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, tłum. Agnieszka Kowalczyk, Krystian Szadkowski, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5.
 55. Wacquant Loïc, 2009, Więzienia nędzy, tłum. Michał Kozłowski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 56. Walton John, 1993, Urban Sociology: The Contribution and Limits of Political Economy, „Annual Review of Sociology”, t. 19, s. 301–320.
 57. Zaborska Katarzyna, 2007, Przestrzeń miejska — dobro wspólne czy ziemia niczyja?, w: Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Scholar, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.