Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 67 Nr 2 (2023)

Eseje recenzyjne

Nauki społeczne w Polsce jako generator znaczeń

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2023.67.2.9
Przesłane: 26 stycznia 2023
Opublikowane: 21.06.2023

Abstrakt

W eseju recenzyjnym książki pod redakcją Tomasza Zaryckiego Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych omawiam główne wątki tej pracy z perspektywy socjologii nauki. Studia poszczególnych dyscyplin społecznych zostały oparte na wspólnej perspektywie teoretycznej i jednej metodzie analizy, które wywodzą się z socjologii pól społecznych Pierre’a Bourdieu. Głównym problemem jest stopień autonomii polskich nauk społecznych od pełnionych w kraju ról publicznych oraz związane z tym szanse na zdobycie uznania w globalnym obiegu naukowym. Pokazuję jak historyczne analizy różnych etapów rozwoju polskich nauk społecznych dostarczają kontekstu do refleksji nad współczesną kondycją tych dyscyplin. Twierdzę, że książka jest ważnym głosem w dyskusji nad sytuacją i perspektywami polskich nauk społecznych, pokazując strukturalne uwarunkowania i specyfikę ich rozwoju.

Bibliografia

 1. Behr Valentin, 2021, Powojenna historiografia polska jako pole walki. Studium z socjologii wiedzy i polityki, tłum. Jadwiga Lembas, Przemysław Szczur, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Bourdieu Pierre, 1984, Homo academicus, Les Éditions de Minuit, Paris.
 3. Dębska Hanna, 2021, Trajektorie i strategie. Społeczne struktury filozofii prawa, „Państwo i Prawo”, nr 7, s. 36–60.
 4. Dubois Vincent, 2014, L’action de l’Etat, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux, „Actes de la recherche en sciences sociales”, nr 201–202, s. 11–25.
 5. Sapiro Gisèlle, 2009, Modeles d’intervention politique des intellectuels, „Actes de la recherche en sciences sociales”, nr 176–177, s. 8–31.
 6. Smoczyński Rafał, Zarycki Tomasz, 2017, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, Scholar, Warszawa.
 7. Sztompka Piotr, 2011, Czy istnieje socjologia polska? „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 43–54.
 8. Turkowski Andrzej, 2020, Zmagania na peryferiach: Elity III Rzeczypospolitej o Rosji, Scholar, Warszawa.
 9. Warczok Tomasz, Zarycki Tomasz, 2016, Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Scholar, Warszawa.
 10. Zarycki Tomasz (red.), 2022a, Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Zarycki Tomasz, 2022b, The Polish Elite and the Language Sciences. A Perspective of Global Historical Sociology, Palgrave Macmillan, Cham.
 12. Zarycki Tomasz, Smoczyński Rafał, Warczok Tomasz, 2021, Cultural Citizenship without State: Historical Roots of the Modern Polish Citizenship Model, „Theory and Society”, t. 51(2), s. 269–301.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.