Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 Nr 2 (2024): Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Artykuły i rozprawy

Centrum Nauki: to będzie laboratorium dla wszystkich: Rekonstrukcja założeń nowego typu instytucji wystawienniczej

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2024.68.2.6
Przesłane: 5 lutego 2024
Opublikowane: 14.06.2024

Abstrakt

In this paper, the author takes the concept of space and exhibitions in a science centre as an “accessible laboratory”. By analysing the curatorial concept of the largest institution of this kind in Poland — Warsaw’s Copernicus Science Centre — she reconstructs the model of this new type of exhibition institution. The author interprets this model as an effort to break the pattern of symbolic violence, which — deliberately or not — is reproduced in exhibition spaces and educational institutions. The crisis of public confidence in science constitutes the context of the analyses presented here.

Bibliografia

 1. Archer Louise, Dawson Emily, DeWitt Jennifer, Seakins Amy, Wong Billy, 2015, “Science Capital”: A Conceptual, Methodological, and Empirical Argument for Extending Bourdieusian Notions of Capital beyond the Art, „Journal of Research in Science Teaching”, t. 52(7), s. 922–948 (https://doi.org/10.1002/tea.21227).
 2. Arendt Hannah, 1994, Kryzys edukacji, w: Hannah Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. Mieczysław Godyń, Wojciech Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 3. Bourdieu Pierre, 1986, The Forms of Capital w: John G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, Westport–London.
 4. Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Scholar, Warszawa.
 5. Byszewski Janusz, Parczewska Maria, 2012, Muzeum jako rzeźba społeczna, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa.
 6. Cieśliński Piotr, 2015, Dziś piąte urodziny Centrum Nauki Kopernik. Na czym polega jego fenomen?, „Gazeta Wyborcza”, 5 listopada.
 7. Clair Jean, 2009, Kryzys muzeów: globalizacja kultury, tłum. Jan Maria Kłoczowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 8. Dawson Emily, 2014, Not Designed for Us: How Science Museums and Science Centers Socially Exclude Low-Income, Minority Ethnic Groups, „Science Education”, t. 98(6), s. 981–1008.
 9. Folga-Januszewska Dorota, 2008, Muzea i kolekcje, „Muzealnictwo”, nr 49, s. 200–203.
 10. Freire Paulo, 2012, Pedagogy of the Oppressed, tłum. Myra Bergman Ramos, Continuum, New York–London.
 11. Godlewski Grzegorz, 1997, Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 12. Hall Edward T., 1976, Ukryty wymiar, tłum. Teresa Hołówka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 13. Iłowiecka-Tańska Ilona, 2023, Wędrówka przez las zjawisk. Centrum nauki jako projekt zmiany kulturowej, „Prace Kulturoznawcze”, t. 27, nr 1 (https://doi.org/10.19195/0860-6668.27.1.6).
 14. Iłowiecka-Tańska, Karwińska Anna, Łukianow Małgorzata, 2022, Kapitał kulturowy jako zasób modernizacyjny. Jak rozwinąć potencjał uczniów małych miast, „Przegląd Socjologiczny”, t. 71, nr 1.
 15. Karwasz Grzegorz, Kruk Jolanta, 2012, Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej — wystawy, muzea i centra nauki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 16. Kubec Jan, 2017, O projekcie Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą w Warszawie, „Architektura”, 29 czerwca (https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/o-projekcie-centrum-nauki-kopernik-nad-wisla-w-warszawie-jan-kubec-aa-tuet-ttxt-difg.html [dostęp: 08.01.2023]).
 17. Leśny Agnieszka, 2015, Centrum Nauki Kopernik — interaktywny plac zabaw czy pozaszkolna instytucja edukacyjna?, „Communicare. Almanach Antropologiczny”, t 5: „Szkoła/Pismo”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 264–287.
 18. Mieszalski Stefan, 1997, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 19. Nowak Andrzej, Arbiszewski Krzysztof, Wróblewski Michał, 2016, Czyje lęki, czyja nauka. Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 20. Oppenheimer Frank, 1986, Rationale for a Science Museum, „Curator: The Museum Journal”, t. 1(3), s. 206–209 (https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.1968.tb00891.x).
 21. Ossowska Maria, 1983, Zdobycze fizyki współczesnej a postawy moralne, w: Maria Ossowska, O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 22. Pomian Krzysztof, 1996, Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja XVI–XVIII wiek, tłum. Andrzej Pieńkos, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 23. Rancière Jacques, 1991, The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, Stanford University Press, Stanford.
 24. Shvarts Anna, Bakker Arthur, 2019, The Early History of the Scaffolding Metaphor: Bernstein, Luria, Vygotsky, and Before, „Mind, Culture, and Activity”, t. 26(1), s. 4–23 (https://doi.org/10.1080/10749039.2019.1574306).
 25. Simon Nina, 2010, The Participatory Museum, Museum Santa Cruz (https://participatorymuseum.org/read/ [dostęp: 12.05.2024 ]).
 26. Sitzia Emilie, 2017, The Ignorant Art Museum: Beyond Meaning-Making, „International Journal of Lifelong Education”, t. 37(1), s. 73–87 (https://doi.org/10.1080/02601370.2017.1373710).
 27. Wygotski Lew S.,1989, Badanie rozwoju pojęć naukowych w wieku szkolnym, w: Lew Wygotski, Myślenie i mowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 28. Znaniecki Florian, 1973, Szkoła, w: Florian Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1: Wychowujące społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 29. Znaniecki Florian, 2001, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.