Na widowni i z muletą. Promowanie tauromachii wśród dzieci i młodzieży w Hiszpanii


Abstrakt

Bullfighting still produces controversy. It is treated by many as an integral part of Spanish tradition. On the other hand, according to opponents, the treatment of the bull during the show is objectionable, as is the public’s viewing of the bull’s death. The participation of children in the cultivation of the tradition is considered especially problematic. The article discusses actions to promote bullfighting aimed at children. There are two types of such activities: active ones, where the children engage in bullfighting, and passive ones, where they are spectators of bullfighting. The views of adherents and opponents of bullfighting are irreconcilable. Analysis of the discourse shows there is no possibility of negotiation between them.


Słowa kluczowe

corrida de toros/korrida; dzieci; Hiszpania; tradycja; socjalizacja

Álvarez de Miranda Ángel, 1998, Ritos y juegos del toro, Biblioteca Nueva, Madrid.

Amorós Andrés, 2011, Los toros en la cultura o el parto de los montes, „Caireles”, nr 3, XII, s. 79–80.

del Arco de Izco Fernando, 2012, La fiesta en Barcelona. Vista por un Navarro, “Club Taurino, Pamplona”, nr 33, s. 84–86.

Barjola J. M., 2018, Ayuntamientos, subvenciones y premios: así se financian los toros en España, strona internetowa: teinteresa.es (http://www.teinteresa.es/espana/Ayuntamientos-subvenciones-premios-financia-Espana 0 1949805577.html [dostęp: 19.12.2019]).

Bosch Xavier, 1999, Children Unaffected by Attending Bullfights, „The Lancet”, t. 354, nr 9177, 7 sierpnia.

Elias Norbert, 2008, Społeczeństwo jednostek, tłum Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fatjó Jaume, Amat Marta, Manteca Xavier, 2007, Las corridas de toros y la ciencia del bienestar animal: w: Altarriba, Cuadernos para dialogar sobre animales. La cuestión de los toros, Fundación Altarriba, Barcelona, s. 60–65.

Geertz Clifford, 2005, Opis gęsty — w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 35–58.

Geertz Clifford, 2010, Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, tłum. Tomasz Tesznar, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Glaser Barney G., Strauss Anselm L., 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. Marek Gorzko, Nomos, Kraków.

Graña J. L., Cruzado J. A., Andreu J. M., Muñoz-Rivas M. J., Peña M. E., Brain P. F., 2004, Effects of Viewing Videos of Bullfights on Spanish Children, „Aggresive Behavior”, t. 30, s. 16–28.

Griese Hartmut M., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, tłum. Jacek Dąbrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Hałas Elżbieta, 1987, Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin.

Hałas Elżbieta, 2006, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

de Haro de San Mateo María Verónica, 2009, La información taurina de tercio en el ruedo de internet, w: Fernández Toledo Piedad (red.), Rompiendo moldes. Discurso, género e hibridación en el siglo XXI, Comunicación Social. Ediciones y publicaciónes, Sevilla–Zamora, s. 50–74.

Juszczyk-Rygałło Joanna, 2016, Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, t. 11, nr 4(42), s. 13–25.

Krzemiński Ireneusz, 1986, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kubala Konrad, 2006, Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej w dyskursie elit symbolicznych, w: Anna Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 59–78.

Manis Jerome G., Meltzer Bernard N. (red.), 1978, Symbolic Interaction: A Reader in Social Psychology, Allyn and Bacon, Boston.

Madueño Juan Diego, 2019, Más de la mitad quiere “limitar o prohibir” los toros y la caza, dziennik „El Español” z dnia 12 stycznia 2019 (https://www.elespanol.com/espana/20190112/mitad-quiere-limitar-prohibir-toros-caza/367963207 0.html).

Rodríguez Castilla Antonio Jesús, 2019, En Defensa de la Tauromaquia, Almuzara. Córdoba.

Sánchez León Miguel Ángel, 2007, El sufrimiento como arte, w: Altarriba. Cuadernos para dialogar sobre animales. La cuestión de los toros, Fundación Altarriba, Barcelona, s. 66–89.

Ziółkowska-Kuflińska Magdalena, 2016, Otwarta arena. Spór o corridę de toros w Hiszpanii. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-21


Ziółkowska, M. (2020). Na widowni i z muletą. Promowanie tauromachii wśród dzieci i młodzieży w Hiszpanii. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 91-107. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.5

Magdalena Ziółkowska  magdaz@amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9203-3883