Socjolog w świecie tekstu


Abstrakt

In this essay the author reflects on a monograph by Krzysztof Łęcki, Według Tukidydesa. Rozważania socjologa literatury nad ‘Wojną peloponeską’ [According to Thucydides: Reflections on the Sociological Literature about The Peloponnesian War] (2019), and seeks themes in it that extend beyond the sociology of literature. He concludes that Łęcki’s analysis convincingly adds to the body of knowledge on Thucydides’s text in philosophy and the sociology of politics. The book touches on many themes relevant to historical sociology or the sociological (and politological) understanding of rules governing the mechanisms of politics and international relations.


Słowa kluczowe

Tukidydes; socjologia literatury; socjologia polityki

Allison Graham, 2018, Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa?, tłum. Regina Mościcka, Maciej Wacław, Marta Żbikowska, Pascal, Bielsko-Biała.

Anderski Stanisław, 2002, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, tłum. Stanisław Anderski, Jan Sowa, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Aron Raymond, 2013, Tukidydes i opowieść historyczna, tłum. Witold Dłuski, „Przegląd Polityczny”, nr 121/122.

Baudrillard Jean, 2006, Wojny w Zatoce nie było, tłum. Sławomir Królak, Sic, Warszawa.

Elzenberg Henryk, 1995, Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne, Znak, Kraków.

Jaeger Werner, 2001, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. Marian Plezia, Henryk Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Lévi-Strauss Claude, Eribron Didier, 1994, Z bliska i z oddali, tłum. Krzysztof Kocjan, Opus, Łódź.

Łęcki Krzysztof, 2011, Tukidydes jako (pre)socjolog. Prolegomena, w: Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza, Krzysztof Czekaj, Janusz Sztumski, Zbigniew A. Żechowski (red.), Górnośląska

Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, s. 278–291.

Łęcki Krzysztof, 1999, Literatura piękna, w: Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 128–134.

Łęcki Krzysztof, 2019, Według Tukidydesa. Rozważania socjologa literatury nad „Wojną peloponeską”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Miller Henry, 2002, Książki mojego życia, tłum. Marek Fedyszak, Noir sur Blanc, Warszawa.

Ricoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. Janusz Margański, Uniwersitas, Kraków.

Strauss Leo, 2007, Tukidydes albo o sensie historii politycznej, tłum. Łukasz Sommer, „Przegląd Polityczny”, nr 84.

Szpotański Zenon, 1986, O wolności myślenia, Znak, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-21


Gacek, M. (2020). Socjolog w świecie tekstu. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 233-239. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.12

Marcin Gacek  marcin.gacek@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3087-3999