Marzenie o zmianie narodowego imaginarium. Uwagi o książce Andrzeja Ledera


Abstrakt

In connection with Andrzej Leder’s book Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej [The Missed Revolution: Exercise in Historical Logic] (2014), the author of the article considers the question of examining difficult areas of the past, which he believes has still not been accomplished in Poland. The issue has been addressed in regard to the Holocaust only to become a major point in the public dispute between the conservative right and leftist and liberal camps. The author decidedly supports the need for historical and moral reflection in this regard, yet he also expresses reservations about excessive concentration on the economic consequences of the Holocaust and on the postwar agricultural reforms and nationalization (which largely form the subject of Leder’s reflections). He points out that all settling of accounts in regard to history are extraordinarily complicated. In his opinion, the equally — if not more — important sphere of “unconscious and denied guilt” in Polish society is its general and conformist engagement on the side of the Polish communist party (PZPR).


Słowa kluczowe

pamięć przeszłości; historia Polski po drugiej wojnie światowej; Holokaust; reforma rolna

Budyta-Budzyńska Małgorzata, 2014, Bezalternatywna, narzucona zmiana społeczna czy prześniona rewolucja? Na marginesie książki Andrzeja Ledera, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Ciemny lud…, 2017, Ciemny lud tego nie kupi. Rozmowa Przemysława Wilczyńskiego z Piotrem Laskowskim, „Tygodnik Powszechny”, nr 37, 10 września.

Czarnecka Dominika, 2015, „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.

Dąmbski Stefan, 2010, Egzekutor, Ośrodek Karta, Warszawa.

Dudek Justyna, 2016, Marian Gołębiewski (1911–1996) — żołnierz, opozycjonista, emigrant, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin.

Gołębiowski Bronisław, 2018, Rewolucja dokonana i obroniona, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1 (s. 209–223 w tym tomie).

Jarosz Dariusz, 1998, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, DiG, Warszawa.

Jasienica Paweł, 2008, Rozważania o wojnie domowej, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Krajewski Kazimierz, 2015, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Lisicki Paweł, 2016, Krew na naszych rękach. Religia Holocaustu i tożsamość Europy, Fabryka Słów, Lublin.

Paczkowski Andrzej (red.), 2017, Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Słabek Henryk, 2009, O społecznej historii Polski 1945–1989, Książka i Wiedza, Warszawa.

Toborek Tomasz, 2007, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź.

Walenciak Robert (oprac.), 2017, Modzelewski — Werblan. Polska Ludowa. Rozmawia Robert Walenciak, Iskry, Warszawa.

Wnuk Rafał, 2017, Muzea to nie pomniki zaspokajające potrzeby serca ich twórców, „Rzeczpospolita”, 30 sierpnia.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-26


Motyka, G. (2018). Marzenie o zmianie narodowego imaginarium. Uwagi o książce Andrzeja Ledera. Kultura I Społeczeństwo, 62(1), 205-213. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.1.8

Grzegorz Motyka  grzemot@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3694-4225
Inne teksty tego samego autora